Od 23. do 25. septembra u Skoplju održan je trodnevni sastanak regionalne mreže „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“. Reginoalnu mrežu čine nezavisne istraživačke organizacije i istraživači/ce iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Nakon veoma uspješne regionalne konferencije održane u junu u Beogradu, članovi mreže su na trodnevnim sastancima imali prilike da evaluiraju uspjesnost protekle konferencije i rade na planiranju daljih koraka u radu. Uspješno su dogovarani dalji koraci mreže čiji je cilj uticanje na ključne izazove sa kojima se suočava država blagostanja, kao i definisanje potencijalnih budućih pravaca reformi država blagostanja na Zapadnom Balkanu.

Svakako, cilj samog postojanja mreže i svih njenih aktivnosti je osmišljavanje ideja i pronalaženje načina na koji istraživači/ce u društvenim naukama mogu podržati kreotore/ke politika u stvaranju socijalne politike koja će biti održiva i usmjerena na potrebe socijalno ugroženih grupa.