Predstavnice NVO Juventas Nina Šćepanović i Anđela Glogoški biće saradnice na projektu "Gender throught the screen“.

Projekat je podržala Evropska komisija kroz program Erasmus + Action KA2, a koordinator projekta je NVO OAPA.

Cilj projekta "Gender through the Screen" je da podstakne rodnu ravnopravnost upotrebom medija i obukom omladinskih radnika/ca o tome na koji način mogu bolje izvještavati, prikazati i promovisati rodnu ravnopravnost kroz medijske i komunikacijske kanale koje koriste.

Projekat tretira rod kao pitanje ravnopravnosti, gdje će se nastojati da se uz korišćenje pozitivnog pristupa minimiziraju negativni stereotipi i predrasude koje su povezane sa rodom i /ili polom.

Projekat se sastoji od četiri aktivnosti, a prvi sastanak je održan u Skoplju od 23. do 26. februara.

Prva aktivnost je podrazumijevala upoznavanje partnerskih organizacija sa kordinatorom projekta, raspodjelu obaveza i dužnosti, pripremu učesnika, kao i plan daljih aktivnosti.

 

Žene u Crnoj Gori nemaju jednaku poziciju na tržištu rada kao muškarci, nisu dovoljno zastupljene u Skupštini i u politici uopšte, a afirmativne mjere daju samo ograničene rezultate, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te organizacije su kazali da je Crna Gora veoma patrijarhalna država, naročito kada je riječ o donošenju odluka o porodičnom životu.

“Naše istraživanje iz 2016. godine je pokazalao da samo u oko 10 odsto ukupnog broja domaćinstava muškarci i žene dijele kućne poslove i to osam odsto kada se radi o kuvanju, a 11 kada se radi o higijeni. U sedam od 10 domaćinstava žene su primarno odgovorne za neplaćene kućne poslove”, naveli su iz Juventasa.

Posao brige o domaćinstvu je najčešće nametnut, nije pitanje izbora, pa su neka druga, ranija istraživanja pokazala da većina žena ne uživa u istim.

Interesantno je da većina ispitanika (63%) čak smatra da su muškarci, uopšteno gledano, manje sposobni da brinu o kućnim poslovima, što je indikativno, jer ukazuje koliko je predrasuda da neplaćeni kućni rad pripada samo ženama, uvriježena u našoj kulturi.

Građani Crne Gore, kako su kazali, uglavnom smatraju da otac treba da bude najveći autoritet u porodici. “Velika većina građana se slaže sa ovim (89%), kao i sa stavom da se ova tradicija ne treba dovoditi u pitanje (83%)”, saopštili su iz Juventasa.

Oni su naveli da opšta populacija smatra da žena može biti uspješna u poslu, kao vođa tima, ali da, kako su kazali, ipak postoji razlika u platama u korist muškaraca.

“Žene nemaju jednaku poziciju na tržištu rada kao muškarci, manje su zaštićene, nedovoljno organizovane i njihova ekonomska sigurnost je više izložena manipulaciji političkih aktera”, smatraju u Juventasu.

Istraživanje iz 2015 koje je tretiralo pitanje diskriminacije na tržištu rada je, kako su istakli, pokazalo da je 15 odsto građana izjavilo da, ukoliko bi bili poslodavci, ne bi zaposlili trudnu ženu.

Većina naših građana, 74% smatra da porodični život pati kad majka radi puno radno vrijeme, ali to, prema istom istraživanju ne znači da nisu žene jednako sposobne kao i muškarci da grade sopstvenu karijeru.

Kako se briga o djeci i dalje smatra “ženskim poslom” raduje što blaga većina ispitanika (54%) smatra da bi trebalo da više muškaraca radi u sektoru brige o djeci, kao što je to npr. obdanište, škola.

“Žene su u odnosu na muškarce mnogo manje zastupljene na pozicijama moći u parlamentu i u politici uopšte, dok trenutne afirmativne mjere daju samo ograničene rezultate”, naveli su iz Juventasa.

Pred nama je duga borba za jednakost polova, koja neminovno dovodi do ekonomske i svake druge dobrobiti pojedinaca, pojedinki, porodica, djece i društva uopšte.

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška ženama koje prodaju seksualne usluge ili koriste droge„ podržanog od strane Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, Ministarstva finansija, u hotelu „Palas“ u Petrovcu od 02.do 04.03.2018. održan je trening za terenske radnike NVO Juventas-a.

Tokom prvog dana treninga, psihološkinja Aleksandra Mitrović je održala radionicu na temu „burnout“ sindroma, gdje se govorilo o simptomima, faktorima i posljedicama stresa, načinima njihovog prevazilaženja i načinima suočavanja sa stresom. Kroz nekoliko interesantnih upitnika i igara, terenski radnici su razgovarali o stresnim situacijama i kako se izboriti sa istima, kako pojedinačno, tako i u timu.

U toku drugog dana treninga, dr Aleksandra Marjanović, specijalista socijalne medicine i predsjednica Crnogorske Fondacije za HIV, sve prisutne je upoznala sa tim šta je HIV/AIDS i predstavila trenutne epidemiološke podatke. Takođe, upoznala je prisutne o putevima prenosa HIV-a, simptomima i načinima prevencije.

U nastavku treninga, naši  Jelena Čolaković i Danijel Kalezić govorili su o osnovama terenskog rada, gdje su kroz niz primjera izdvojili osobine koje treba da posjeduje dobar terenski radnik. Istaknuta su osnovna pravila kojih se moramo pridržavati tokom sprovođenja rada na terenu, kao i o granicama i odgovornostima koje terenski radnici moraju posjedovati kako bi adekvatno obavljali svoj posao.

Kolege Davor Karadžić i Mladen Vujović, terenski radnici Drop-in centra za osobe koje injektiraju droge, pripremili su kratku prezentaciju na temu „Bezbjedno injektiranje droga“.

Za kraj, koleginice Jelena Čolaković, Marija Radović i Marija Milić pripremile su nekoliko interesantnih, stvarnih situacija sa terena/iz Drop-in centara o kojima se diskutovalo.

Završni dan treninga započeo je prezentacijom psihološkinje Aleksandre Mitrović na temu “Rad i komunikacija sa klijentima”, gdje se govorilo o motivaciji za pomoć klijentima, fazama kroz koje  profesionalci prolaze u cilju pomoći klijentima. Nakon toga, kroz diskusiju i primjere iz prakse izdvojili su se najvažniji koraci i bitne stvari na koje treba obratiti pažnju, kao i definisanje odgovornosti stručnih radnika i cilja oko kojeg svoje djelovanje treba da postavimo.

Prikazan je interesantan video material pod nazivom “Mind full or mindful?” u kojem se vidjelo koliko je bitno živjeti i djelovati u sadašnjosti i ne propuštati je, ne razmišljati konstatno o prošlosti i preispitivati je, a takođe ni preopterećivati se budućnošću. Takođe, istaknuti su koraci koje treba preduzeti kako bi se dostiglo stanje koje nazivamo “mindful” umjesto stanja “mind full” gdje smo preokupirani svakodnevnim problemima.

Trening je završen vježbama disanja i oslobađanja od stresa, uz sumiranje prethodnih predavanja i osvrtom na obrađivane teme.

 

 

NGO Juventas has provided a donation to the Institute for the Execution of Criminal Sanctions (ZIKS) in the form of sports equipment for two separate departments of this institution. This donation markas a continuation of good cooperation with the Institute for the Execution of Criminal Sanctions. Also, the spacial capacity is improved when it comes to the training area, which improves the conditions for prisoners.

The donations provided on 19 February 2018 completed the inventory of the semi-open division and F department of the ZIKS. NGO Juventas will continue this activity in the future, because our goal is to provide the best possible conditions for the stay of prisoners in this institution.

 

It is important to introduce a civil partnership in the legal framework as it was done by Slovenia and Croatia. Montenegro should be the next state to adopt the law regulating this issue.

This statement is confirmed by the participants of the campaign under the project Contribution to improving the quality of life of LGBT people in Montenegro.

Aleksandra Minić from Nikšić believes that everyone should have equal rights and that everything that has to do with love should be legal.

“I think that civil partnership should be introduced into the legal framework. I urge all the important people who can influence this, politicians and people who undertake high position in state institutions to vote for love and introduce civil partnerships into the legal framework, as it was done in many countries. We hope that Montenegro will be the next”, Minić said.

LGBT human rights activist Danijel Kalezić said that the adoption of the Law on Civil Partnership is not only important for LGBT people, but also for heterosexuals who do not want to live in an extramarital community and enter the marriage as such.

“Just because they do not want, they do not have many rights as people whose communities are legally recognized. I believe that all the MPs have been chosen by people to do the best they know and understand, and support the laws and new initiatives that will lead to making everyone better”, Kalezic said.

He believes that when the Law on Civil Partnership is on the Montenegrin Parliament’s  agenda, the deputies will vote “yes” and the law will be adopted.

Nina Subačev, a student of Psychology, believes that through the adoption of the Law on Civil Partnership, the state would stop “lagging behind” the rest of the world, but also provide people with many opportunities.

“We need to take more care about the people’s welfare.We need to be a priority  when the Parliament and other authorities are deciding”, Subačev said.

The campaign was launched within the project Contribution to improving the quality of life of LGBT people in Montenegro, implemented by NGO Juventas, NGO Queer Montenegro and Institute for legal studies, supported by the Delegation of the European Union to Montenegro.

 

 

The Civil Partnership Law offers legal stability and security to people who want to live or are already in a partner community, said campaign participants within the project Contribution to improving the quality of life of LGBT people in Montenegro.

The couple Aleksandra and Saša Maksimovski believe that the adoption of the Law on Civil Partnership is important for the future of Montenegro.

"A part of our community will become legally visible. If the partners live together, they are not married, and live for ten years together, one of them may get sick and not allowed to go to the hospital for another and take care of him. The current law does not recognize that in these situations family members in some situations make a decision on health care, "said Sasa Maksimovski.

Aleksandra said that in the case of one partner's death, it was impossible to inherit what was achieved in the community.

"The Civil Partnership Act offers legal stability and security to people who want to live or already in a partner community. We must also think about our children. We need to leave them a better base and a better perspective for them alone so that they can be better variants of ourselves, " Aleksandra and Saša Maksimovski agree.

Human rights activist for trans person, Jovan Ulićević, said that the Law on Civil Partnership would show that the family is something that is for everyone, and not just for, as he said, some or those who are privileged in a certain way.

"I think it is important that members of Parliament have in mind that they are here for us and that they are there to enable this society to be a better place and a safe place for all of us. Therefore, I think it is important that this law is voted out because it will demonstrate that it will take care of all citizens and all families equally, "said Ulićević.

High school student, Katja Jovanović, believes that the adoption of the Law on Civil Partnership is important because, as she said, everyone should be free and have the opportunity to love.

"If I had the opportunity to say something to politicians, it would be that if they wanted Montenegro to be part of Europe, it must have some European values. Before European values, it should also have to respect and accept some human values and to give everyone the freedom that I love, "said Jovanovic.

The campaign was launched within the project "Contribution to improving the quality of life of LGBT people in Montenegro" implemented by NGOs Juventas, Queer Montenegro and Institute for Legal Studies, supported by the Delegation of the European Union to Montenegro.

 

 

 

Reproduktivno i seksualno zdravlje je i dalje tabu tema između roditelja i djece, a u svim osnovnim i srednjim školama predmet Zdravi stilovi života trebalo bi da bude obavezan, ocijenjeno je iz Juventasa, povodom Sedmice upotrebe kondoma.

Predstavnica Juventasa, Nina Šćepanović, kazala je da su partnerski odnosi veoma važni i da je bitno da osobe pravilno obavljaju svoju ulogu u tim odnosima.

“Važno je da se gaje zdravi partnerski odnosi, da postoji povjerenje između partnera i da oni mogu sobodno, bez ustručavanja, da razgovaraju o ovoj temi”, objasnila je Šćepanović.

Prije nego što stupe u partnerske odnose, kako smatra, mladi treba da se informišu o sigurnom i bezbjednom seksu.

“Potrebno je da svim osobama budu dostupne informacije, odnosno da se mogu informisati i u školama i u savjetovalištima za mlade, koji postoje, a koji mladi mogu slobodno da koriste”, rekla je Šćepanović.

Ona je pojasnila da je korišćenje kondoma neophodno zbog samog zdravlja.

“Odnosi se na samo zdravlje, na polno prenosive bolesti, a svakako štiti i od neželjene trudnoće”, objasnila je Šćepanović.

Prema njenim riječima, priča o upotrebi kondoma u Crnoj Gori je i dalje tabu i djeca ni sa roditeljima ne mogu da razgovaraju o toj temi.

“To se smatra tabu temom i dan danas. Treba raditi na tome da se poboljšaju odnosi djece sa svojim roditeljima, odnosno da mogu slobodno da razgovaraju o ovoj temi”, smatra Šćepanović.

Ona je rekla da bi u osnovnim i srednjim školama kao obavezan trebalo uvesti predmet Zdravi stilovi života.

“U narednom periodu treba raditi na tome da ovaj predmet bude zastupljen u svim školama, kako bi se mladi mogli informisati i o ovoj temi”, kazala je Šćepanović.

Predstavnik Juventasa, Mićan Andrijašević, kazao je da je ta organizacija, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta, realizovala promociju populacionih savjetovališta u Crnoj Gori, a kako je dodao, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju obučeno je 18 srednjoškolaca iz šest crnogorskih gradova.

“Ti obučeni srednjoškolaci, kasnije su realizovali ukupno 24 radionice u svojim školama. Oni su, tom prilikom, prenijeli znanje o seksulanom i reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima, seksualnosti i rodu, nekim psihološkim refleksijama seksualnog i reproduktivnog zdravlja”, naveo je Andrijašević.

Prema njegovim riječima, svi koji su prošli obuku i koji su prisustvovali vršnjačkim radionicama, pokazali su intersovanje da saznaju više o polno prenosivim bolestima i seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

“Veoma su zainteresovani za kondome i ostala kontraceptivna sredstva, samim tim što izgleda imaju malo prilike da se sa tim susretnu i da o tome nešto više nauče od provjerljivih izvora. Zaključak je da o tome dosta čitaju na internetu, a postoji određena odbojnost da se o tome razgovara u školi, sa roditeljima, ili sa stručnim licima, odnosno zdravstvenim radnicima”, istakao je Andrijašević.

On je kazao da se predmet Zdravi stilovi života izučava u starijim razredima osnovne škole i prvom i drugom razredu Gimnazije, navodeći da u populacionim savjetovalištima koji funkcionišu u okviru domova zdravlja, mladi mogu da od stručnih lica saznaju ono što ih zanima.

“Dakle, postoje određeni mehanizmi, kada su u pitanju zdravi stilovi života i prije svega seksualno i reproduktivno zdravlje, ali mladi ih malo koriste. Tako da ćemo mi i dalje nastojati da promovišemo te mehanizme i alate, ali i da unaprijedimo same alate s obzirom da nisu na dovoljno visokom nivou”, ocijenio je Andrijašević.

Podgoričanin Dejvid Sejdović, kazao je da je potrebno da država obrazovanje stavi na prvo mjesto i da se u svim školama uvede predmet seksulano obrazovanje.

“Današnja omladina, nema dovoljno infrmacija, kada je riječ o intimnom druženju. Većina mladih se danas upoznaju putem socijalnih mreža i mislim da bi im trebalo bolje objasniti na koji način mogu da se zaštite”, rekao je Sejdović.

Učenik drugog razreda Srednje stručne škole “Sergije Stanić”, kazao je da se mladi, o seksualnom zdravlju, uglavnom, informišu na internetu.

“Do informacija, najčešće dolazimo putem interneta, što nije dobro za društvo”, rekao je učenik.

Srednjoškolac kojeg smo sreli, kazao nam je da zna da je za siguran seksualni odnos važno koristi kondnme, ali da je mlade sramota da ih kupe.

Osmanaestogodišnja Jelena kazala je da je u osnovnoj školi imala predmet Zdravi stilovi života, ali da u srednjoj školi profesori ne pričaju o seksualnom zdravlju.

“Jer vjerovatno, profesori misle da mi, koji smo već punoljetni imamo neko znanje o tome. Mada danas se mladi informišu putem interneta, ili možda nekih knjiga i ipak se snalazimo dobro”, rekla je Jelena.

Sugrađanka Zdenka smatra da je stvar kućnog vaspitanja da li će neko kupiti kondom ili ne.

“To je stvar ophođenja roditelja prema djeci, razgovora o prvom seksulanom iskustvu. Sve zavisi od sredine iz koje potiču mladi. U svakom slučaju oni međusobno razgovaraju i dobijaju potrebne informacije i sve im je dostupno. Ali u školama treba poraditi još na tome”, ocijenila je Zdenka.

 

Adoption of the Law on Civil Partnership is not only important for the LGBT community, but also for couples of different sexes who do not want to live in an extramarital community and enter the marriage, and who have no rights as others whose communities are legally recognized.

This was assessed by the president of the Board of Directors of Queer Montenegro, Danijel Kalezić, who reminded that the Government established a Working group for drafting of the Law on Civil Partnership and expected more intensive work on this document in the forthcoming period.

“Civil partnership is a law-regulated community for two people, concluded in front of a competent body in accordance with the provisions of the law regulating it”, Kalezić explained.

He said that due to the lack of the Law on Civil Partnership, LGBTIQ persons do not have the right to legally visit their partners in the hospital and receive information on their state of health if they are hospitalized.

“We can not exercise the right to health care based on the insurance of our partner, if one of the partners dies, the other can not inherit their pension. We can not inherit property in case of partner’s death, because what we acquire during our lifetime is not legally recognized as a joint property”, Kalezic said.

According to him, without the Law on Civil Partnership, LGBT people can not formally join monthly payments, and in that way have better conditions for obtaining loans for the purchase of an apartment.

Kalezic pointed to a survey conducted by the Center for Monitoring and Research (CeMI) last year for the needs of Queer Montenegro and Juventas, which showed that 65 per cent of Montenegrin MPs would vote for a law allowing LGBT people to register a same-sex partnership with some extent of the rights similar to the rights to those granted if married.

He recalled that the demands of the organizers of Montenegro Pride for the past two years, among others, were related to the adoption of the Law on Civil Partnership.

“Queer Montenegro and Juventas will intensify the campaign for the adoption of the Law on Civil Partnership, initiated within the project Contributing to Improving the Quality of Life of LGBT Persons in Montenegro in the coming days, which will familiarize the wider public with the importance of adopting this act not only for the LGBT community, but also for people of different sexes”, Kalezic concluded.

 

 

 

Gojaznost kod djece je jedan od najozbiljnijih zdravstvenih izazova današnjice, a osim što dovodi do dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, skopčana je i sa psihičkim problemima.

To je, u razgovoru za Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), ocijenila šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Ona kaže da su prekomjerna kilaža i gojaznost ključni rizici za nastanak hroničnih oboljenja – dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja i kancera. Te bolesti su vodeći uzroci umiranja i invaliditeta u Evropi, pa i u Crnoj Gori.

“Gojaznost tokom djetinjstva tijesno je povezana sa nizom problema tipa gastrointestinalni, muskuloskeletalni i ortopedski, apnea, kardiovaskularni i dijabetes tip 2. Štavise, emotivni efekat prati problem gojaznosti. Ne treba zaboraviti, gojaznost u djetinjstvu često je skopčana sa depresijom, stigmatizacijom, neadekvatnom socijalizacijom i lošim rezultatima u školi. Naučni dokazi upozoravaju da gojaznost u djetinjstvu povećava rizik gojaznosti, prijevremene smrtnosti i invaliditeta u zrelom dobu”, ističe Brajović.

rajović je odgovorila CIN-CG da je ključni uzrok i okudač problema prekomjerne kilaže i gojaznosti neravnoteža između unijetih i utrošenih kalora.

“U velikoj mjeri ovo je posljedica i promjena u pogledu tipa i vrste hrane koja je dostupna, koja se promoviše djeci i koju mogu da priušte. Dešava se jedan zabrinjavajući proces širom svijeta, koji karakteriše povećani unos namirnica visoke kalorijske vrijednosti, sa visokim sadržajem masti, šećera i soli, a u principu su siromašne vlaknima, vitaminima, mineralima…”, ističe Brajović.

Ona kaže da je primjetno i da su djeca i adolescenti sve manje fizički aktivni, provodeći vrijeme pred ekranima računara, tableta i pametnih telefona.

“Djeca su sve više “pametna”, a gojazna. Nedovoljno su fizički aktivna. Iako nasljedni faktor nije zanemarljiv, ipak su dominantni uticaji spoljašne sredine”, zaključuje Brajović.

Prema podacima Akcionog plana za ishranu i bezbjednost hrane Crne Gore 2010-2014, tri četvrtine djece i adolescenata uzrasta između sedam i 19 godina imalo je zdravu, a 21,2 odsto prekomjernu težinu.

Iz Instituta za javno zdravlje, međutim, kažu da su nepravilne navike u ishrani konstatovane kod velikog broja djece. Tako je samo 49,4 odsto djece i adolescenata redovno pilo mlijeko. Dnevni unos svježeg voća prijavilo je 41,5 odsto djece koja idu u školu, a znatno manje u ruralnim područjima, njih 34,7 odsto. Svježe povrće svakog dana jede nešto više od trećine ispitane djece.

Iz Centra za zdravstvenu ekologiju Instituta za javno zdravlje kažu da gojazna djeca često imaju povišene vrijednosti krvnog pritiska ili masnoća u krvi. I oni potvrđuju da gojazna djeca u životu ranije i češće obolijevaju od hroničnih bolesti kao što su kardiovaskularne, karcionom, moždani udar, hipertenzija… Naglašavaju i da nepravilna ishrana može da rezultira i pretjerano niskom tjelesnom masom, razvojem anemije zbog nedostatka gvožđa i uopšte smanjenom otpornošću organizma.

Veliki broj roditelja i djece sa različitim problemima vezanim za nepravilnu ishranu posjetio je Ambulantu za ishranu Instituta za javno zdravlje, koja radi godinama. Iz Instituta kažu da se najčešće javljaju stručnjacima zbog gojaznosti i dodaju da se primjenjuje individualan pristup – svako dijete dobije savjete prilagođene uzrastu, zdravstvenom stanju i načinu života.

Tema gojaznosti među roditeljima otvara velike rasprave, a nerijetko i prepirke, pa se pokazalo da imaju oprečne stavove više nego u okviru bilo koje druge teme.

To kažu u Udruženju roditelji i poručuju kako su primijetili da kao roditelji nijesu dovoljno svjesni koliko su djeca svakodnevno izložena neadekvatnim namirnicama i koliko treba uticati na promjenu loših navika.

“Ako odete do bilo koje škole, u toku odmora, dovoljno će biti da pogledate šta djeca jedu za užinu. U školama se nalaze automati sa gaziranim pićima, grickalicama… Oko škola ili u njima su prodavnice koje nude razne nezdrave proizvode. Zaista smatramo da je neophodno, kako zbog gojaznosti tako zbog sveukupnog zdravlja djece, da učinimo nešto konkretno da se situacija promijeni”, kaže Kristina Mihailović iz Udruženja.

Ona ističe da su od Instituta za javno zdravlje tražili da se uključe u definisanje jelovnika đačke užine u Podgorici, koja je jedino u tom gradu organizovana, da bi djeci mogli da pošalju poruku šta i kako treba da jedu.

“Jesu napravljeni pomaci u kvalitetu te užine, ali vjerujemo da ima još dosta mjesta za unaprjeđenje. A sve to može da se očekuje onda kada država bude odlučila da joj je to priorotet i kada bude obezbijedila novac za te svrhe. Nama se čini da se o tome za sada ni ne razmišlja”, zaključuje Mihailović.

Ne preskakati doručak nego slatkiše

„Doručak treba da se komponuje od energetski bogatih i lako svarljivih namirnica iz grupe integralnih žitarica punog zrna i mliječnih napitaka sa dodatkom lako svarljivih animalnih bjelančevina (jaje, sir, ćureća šunka) i vidljivh masti („soft“ margarin, mladi kajmak) uz dodatak svježeg voća i povrća“, ističu iz Instituta za javno zdravlje. To, kako kažu, treba posebno naglasiti starijoj školskoj populaciji koja najčešće iz želje da se ne udeblja preskače doručak, ne znajući da će za njihovo varenje i prijepodnevne aktivnosti biti utrošeno više energije nego što je kalorijski kapacitet tih namirnica. Iz Instituta poručuju da bi djeca trebalo svakodnevno da konzumiraju kuvani obrok od povrća i mesa za ručak, koji uglavnom ne vole i radije ga zamijene sendvičom.

Djeca školskog uzrasta bi trebalo da imaju pet obroka dnevno – tri glavna i dva međuobroka, koje treba uzimati u pravilnim vremenskim razmacima. Doručak je, kažu iz Instituta, izuzetno važan obrok koji se ne smije preskočiti.

Iz Instituta poručuju da je osnovno pravilo da u dnevnoj ishrani bude zastupljena bar po jedna namirnica iz svake grupe. Kažu da osnovu ishrane čine proizvodi od žitarica, uključujući pirinač, tjesteninu i hljeb, jer su odličan izvor vitamina B i mineralnih materija. Djeci svakodnevno poručuju dosta povrća, naročito zelenog, koje je najkorisnije jesti svježe, ili bareno. Treća stepenica piramide su mlječni proizvodi, bogati bjelančevinama, dok su na samom vrhu namirnice koje imaju visok procenat masti, šećer i so i treba ih uzimati u malim količinama.

Iz Instituta poručuju da slatkiši i šećerni koncentrati ne smiju da budu samostalan obrok i u dnevnom energetskom unosu da pređu 10 odsto.

 

 

Domestic violence has taken another small life. It's time for everyone to say ENOUGH!

Domestic violence and violence against anyone is not a private problem. Its consequences are destructive for individuals and society as a whole. Violence creates violence. We are all obliged to react and reduce the violence with joint efforts.

Let’s not turn a blind eye before the domestic violence, and violence against women and children. Let's react! But not use violence against the violence. Let’s report it, support and protect the victims, investigate, prosecute and punish even stricter than before.

Us, citizens, should report violence and send a strong message that we are a society that will not tolerate any form of violence.

We ask institutions to respond to any reporting of violence, especially when children are victims and witnesses of violence, in accordance with the principles of urgency, respect for human and child rights and work in the best interests of victims. We are looking for a system that will protect the victims of violence and which citizens can rely on. We are demanding more severe penalties for violence and obliging the perpetrators to take responsibility!

We are requesting from the representatives of institutions to take responsibility for the misconduct!

As organizations dealing with the protection of human rights and the protection of women and children from violence, we seek the support of citizens to even stronger advocate, improve and respect it.

We respond to violence using law, rather than violence. Only in this way can we convey the message that violence is unacceptable.

Let's save life – let’s react!

Let’s not turn our heads – let’s report violence!

Institutions, react more decisively. Protect the victims of violence, protect the children!

We are demanding more severe penalties for domestic violence and violence against women and children!

 

 

Non-governmental organizations (NGOs) Juventas and Center for Monitoring and Research (CeMI) submitted to the Ministry of Health proposals for amendments and comments on a new Draft Law on the Restriction of the Use of Tobacco Products.

CeMI and Juventas recalled that the Ministry of Health prepared a Draft Law on the Restriction of the Use of Tobacco Products at the end of last year, which forbids smoking in public and working areas, while disregard of the ban will include penalties provided by law, amounting from 30 to a thousand Euros.

“The proposed Draft represents an improvement in relation to the current Law on Restriction of the Use of Tobacco Products. It is particularly commendable that the proposed Article 75 of the Law on Taxes on the use of tobacco products and electro-acoustic and acoustic devices in catering facilities, which partly annulled the effect of the current Law on Restriction on the Use of Tobacco Products from 2012, were put out of force”,  it was stated from Juventus and CeMI.

These NGOs recalled that half a year ago they launched an initiative to re-introduce the ban on smoking in closed rooms, which was included in the Draft. It is reported that 28 submitted proposals and comments on amending the draft of the new law are in line with the WHO Framework Convention, the European Parliament and Council Directive on Compliance with Laws and other Member States’ regulations on the production, presentation and sale of tobacco and related products.

“The proposals we have provided include the introduction of detailed instructions on the size of the signs, the telephone number or website to report violations of the law, as well as the ban on all forms of advertising, promotion and sponsorship, such as sponsoring some types of activities or organizations by the tobacco industry”, it was stated from Juventus and CeMI.

According to them, it is important to prohibit the display of tobacco products in retail stores, rather than just limiting the display to a place that is not available to consumers.

“The prohibition on displaying tobacco products at the place of sale is being applied in many countries, including several European countries and it shows good results, especially with regard to preventing the use of tobacco by children and young people”, it was explained from Juventas and CeMI.

They said it was worrying that 25 percent of all temporary work-related injuries were associated with smoking, which participates with 50 percent in the structure of premature death.

“We hope that the tendency to increase smoking participation in premature mortality will be halted, with adequate application of the new Law on Restricting the Use of Tobacco Products, or by reducing the frequency of smoking”, CeMI and Juventas stated.

According to the latest research by the Institute of Public Health the number of smokers in Montenegro has increased by 4.4 percent in the last five years.

In this NGO, they believe that with adequate and unambiguous application of the new Law on Restriction of Tobacco Products, the general health of the Montenegrin population will be improved.

“In the past period, implementation of the Law which established control over the use of tobacco, was systemically obstructed”, CeMI and Juventas concluded.

pismo11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje CeMI, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde, g. Zoranu Pažinu, kojim se apeluje na njih da obezbjede uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu.

Predloženo je da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati, kao i da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.

U pismu je istaknuto da je djelotvoran rad komisije, kao i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima tog rada u opštem interesu poštovanja ljudskih prava i unaprjeđenja povjerenja u rad Vlade Crne Gore i drugih državnih organa.

Pismo upućeno predsjedniku i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde dostavljamo u prilogu. Pismo_11_NVO.pdf

romiU četvrtak 23.11.2017. godine, u sklopu projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa” koji implementira organizacija Help sa partnerima na projektu – Romskim obrazovnim fondom, Crvenim krstom CG i CEDEM-om, kolege Snežana Vujović, Marija Milić (Nvo Juventas) i Dijamant Pajazitaj (Help) posjetili su socijalne stanove u Kampu Konik useljene kroz raspodjelu iz 2015/16 godine. Kolege su obišle svaki stan, i sa svim stanarima ponaosob razgovarale o pravima i obavezama, kulturi stanovanja i važnosti izmirenja dugova i računa za komunalije. Saslušali su i evidentirali probleme vezane za stanove i eventualne kvarove u stanovima, kao i probleme vezane za međususjedske odnose, probleme vezane za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, posjedovanje ličnih dokumenta i slično.

U planu je održavanje radionica na temu socijalnog stanovanja za stanare novih zgrada, na kojima će se, kao i stanari ranije useljenih zgrada, informisati o pravima i obavezama vezanim za korišćenje socijalnih stanova, izboru Skupštine stanara i predstavnika koji će se zalagati za rješavanje problema u okviru svakog ulaza ponaosob. Takođe, u planu je i održavanje radionica na temu protivpožarne zaštite i reagovanja u slučaju nepogoda.

U narednom periodu, planiran je i nastavak individualnih konsultacija sa porodicama koje koriste socijalne stanove.

Projekat je finansiran od strane Evrospke unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori

hiv 16 12U Akciji savjetovanja i testiranja koju je, nevladina organizacija (NVO) Juventas realizovala uz podršku Instituta za javno zdravlje, 40 osoba iz Podgorice i okruženja testiralo se na HIV i Hepatitis C u prethodna tri dana.

To je saopštila direktorka Programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti u NVO Juventas, Tijana Žegura, podsjećajući da je Akcija anonimnog i povjerljivog savjetovanja i testiranja treći put ove godine organizovana u prostorijama te organizacije.

„Ovakvu mogućnost testiranja je tokom protekla tri dana iskoristilo 40 osoba iz Podgorice i gravitirajućih opština, a pored osoba koje inače koriste naše usluge, na testiranje se javio i određeni broj zainteresovanih građana“, kazala je Žegura.

Ona je pojasnila da se testiranje na HIV radi na uzorku krvi iz prsta, a rezultat je gotov za 30 minuta.

„Testiranje na prisustvo virusnih hepatitisa u krvi, poput hepatitisa B i C, se radi na uzorku krvi iz vene i rezultat je gotov za par dana. Za testiranje prisustva viralnih hepatitisa tipa B i C, potrebno je donijeti uput od izabranog ljekara“, objasnila je Žegura.

U Crnoj Gori, kako je rekla, još uvijek nije omogućena upotreba testova kojima se vrši testiranje uzorka pljuvačke na prisustvo tih infekcija, čime bi se, kako smatra, povećao broj onih koji bi se testirali.

„Na ovaj način bi se mogla obezbijediti potpuna anonimnost prilikom testiranja na prisustvo HIV-a i virusnih hepatitisa tipa B i C u organizmu. Ovakav vid testiranja je najpotrebniji onima koji su u povećanom riziku od infekcije HIV-om i stoga je naophodno da na polju obezbjeđivanja uslova za upotrebu oralnih testova radimo i mi iz NVO i predstavnici vladinog sektora“, ocijenila je Žegura.

Ona smatra da je od vitalnog značaja organizovati što veći broj aktivnosti testiranja u zajednici.

„Ne samo kako bi se naši sugrađani testirali i saznali da li imaju neki od ovih virusa u krvi, već i kako bi se skrenula pažnja na sve veću stopu prenosa ovih infekcija u našoj državi. Problem, koji je sve vidljiviji u posljednjih nekoliko godina, je kompleksan i povezan je sa ponašanjem pojedinca, ali i sa društvenim stavovima i običajima“, smatra Žegura.

S obzirom da se infekcije prenose nezaštićenim seksulnim odnosima, smatra da je vrlo važno da roditelji počnu pričati sa djecom o sigurnom seksu i upotrebi kondoma, a tu tematiku, kako je kazala, na odgovarajući način treba obrađivati u osnovnim i srednjim školama.

„Sa druge strane, potrebno je informisati mlade koje sve rizike nosi tetoviranje i stavljanje pirsinga u nesterilnim uslovima, te da na taj način može vrlo lako doći do infekcije krvlju prenosivim virusima. I u ovom segmentu je potrebno da roditelji budu na prvom mjestu informisani, te da otvoreno razgovaraju sa svojom djecom i pruže podršku u ovakvim situacijama“, istakla je Žegura.

Ona smatra da je potrebno ojačati preventivne servise u zajednici, na čemu se, kako je kazala, intezivno radi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Žegura je podsjetila da je anonimno i povjerljivo testiranje na HIV, bez zdravstvene knjižice, uputa i davanja ličnih podataka moguće uraditi svakog ponedjeljka i utorka od 16 do 20 sati u Savjetovalištu za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV pri Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

JUVENTAS

requires

International consultancy

for the provision of technical expertise for the development and implementation of needs assessment for the members of NGO network for protection children from violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

 

 

Minimum Requirements:

  • Advanced university degree in political/social science (or other relevant field);
  • Experience in conducting organizational assessments and development of strategic documents;
  • Experience in development of questionnaire/survey related to needs assessment;
  • Knowledge of relevant international standards and research in the areas of the protection of children from violence;
  • Familiarity with functioning and policy situation about civil society organizations in Montenegro;
  • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
  • Strong communication skills;
  • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Terms of Reference for the consultancy position can be found here: ToR Juventas .docx

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes in development of Montenegrin CSOs, please apply with a cover letter, CV, proposed methodology and financial offer by email or fax quoting the position “Technical expertise for the development and implementation of needs assessment” to the following address:

Fax: +3820657098

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Closing date for applications is 19th December 2017 by 12:00 noon.

Only short listed candidates will be contacted for an interview.