nacionalna-konferencija 1 20120422 1414652212

Od 23-26 marta 2012. godine, u Budvi, uzgradi Akademijeznanja, održanaje Naciona lnakonferencijiučenika srednjih škola o procesu evropskih integracija "Evropske vrijednosti za mlade“, kao I Prvenstvo Crne Gore u debati za školsku 2011/12. godinu. Konferencija predstavlja dio projekta "Evropske vrijednosti zamlade“, koji sprovodi NVO Juventas, u saradnji sa Centrom za monitoring CEMI I NVO Bonum. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, po sredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat je sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. Ciljevi ovog projekta su povećanje doprinosa civilnog sektora koji radi sa mladim ljudima u procesu evropskih integracija Crne Gore, kao I doprinos promociji procesa evropskih integracija među mladima u CrnojGori.

Agendu Nacionalne konferencije učenika srednjih škola možete preuzeti ovdje.


Konferenciji je prisustvovalo oko 150 srednjoškolaca/ki iz svake crnogorske opštine, koji predstavljaju najbolje debatere svojih škola, a koji su na konferenciju došli u pratnji svojih profesora/ki – koordinatora/ki debatnih klubova. Učesnici konferencije su imali priliku da u okviru pet panel diskusija: “Zašto biti članica EU?”, "Obrazovanje I mladi“, "Ljudska prava“, "Zaštita životne sredine I održivi razvoj“, "Korupcija I organizovani kriminal“, diskutuju o temama vezanim za evropske integracije Crne Gore sa predstavnicima Vlade Crne Gore I državnih institucija, civilnog sektora, političkih partija, kao I sa ambasadorima, profesorima I sudijama. Osim tokom, učesnici su kroz rad radnih grupa, kreirali preporuke u smislu zagovaranja promjena vladine politike za mlade u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima, kada su u pitanju obrazovna politika I mladi, ljudska prava, zaštita životne sredine I izdrživi razvoj, kao I borba protiv korupcije I organizovanog kriminala. Pored toga, učesnici su se međusobno takmičili u debatama na teme vezane za Evropsku uniju I evropske integracije, a takmičenje je organizovano u saradnji sa Centrom za kreativnu komunikaciju Logos. U takmičenju je učestvovalo 40 ekipa iz 20 crnogorskih srednjih škola I to 30 u Karl Popper formatu a 10 u World Schools formatu.

Rezultate sa takmičenja možete pogledati  ovdje.