Nacionalna konferencija učenika srednjih škola o procesu evropskih integracija "Evropske vrijednosti za mlade" će se održati od 23-26. marta 2012. godine, u Budvi, u Zgradi akademije znanja (Žrtava fašizma bb). Konferencija predstavlja dio projekta "Evropske vrijednosti za mlade", a projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat je sufinansirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. Ciljevi ovog projekta su povećanje doprinosa civilnog sektora koji radi sa mladim ljudima u procesu evropskih integracija Crne Gore, kao i doprinos promociji procesa evropskih integracija među mladima u Crnoj Gori.

U okviru realizacije projektnih aktivnosti, planirano je održavanje Nacionalne konferencije učenika srednjih škola o procesu evropskih integracija. Konferenciji ce prisustvovati najmanje 63 srednjoškolaca/ki iz svake crnogorske opštine uz pratnju profesora/ki, koji predstavljaju najbolje debatere svojih škola. Svi učesnici konferencije će imati priliku da diskutuju o temama vezanim evropske integracije Crne Gore sa predstavnicima Vlade Crne Gore i državnih institucija, civilnog sektora, političkih partija, kao i sa ambasadorima, profesorima i sudijama. Cilj konferencije jeste da učenici zajedno sa predavačima kreiraju preporuke u smislu zagovaranja promjena vladine politike za mlade u Crnoj Gori, u skladu sa evropskim standardima.

U sklopu programa Nacionalna konferencija učenika srednjih škola u procesu evropskih integracija "Evropske vrijednosti za mlade", održaće se i Nacionalno prvenstvo u debati za školsku 2011/12. godinu koje organizuje Centar za kreativnu komunikaciju LOGOS. Pravo učešća imaju sve škole koje participiraju u projektu "Evropske vrijednosti za mlade" i druge škole koje učestvuju u Debatnom programu Crne Gore.


Takmičenje će se odvijati u Karl Popper i World Schools formatu na sljedeće teme:

KarlPopper:

"Odlaganje početka pregovora o članstvu u EU usporava proces demokratizacije zemalja Zapadnog Balkana."

Impromptu (polufinale i finale).

WorldSchools:

"Ovaj Dom vjeruje da države Zapadnog Balkana treba da napreduju u procesu evropskih integracija po principu "regate".

Impromptu (druga,treća i finale).

Učenici mogu učestvovati u istom ili izmijenjenom sastavu u oba formata ili jednom formatu po izboru. Na osnovu plasmana u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, vršiće se izbor za nacionalnu reprezentaciju odnosno predstavljanje Crne Gore na predstojećim međunarodnim takmičenjima.