The third module in Kolašin completed the intensive course “Meet the European Union”. During the course, 30 pupils from 4 Montenegrin secondary vocational schools were trained on the basic principles of the European Union’s work, its history, institutions, as well as the experience of Montenegro on its path to full membership.

After an intensive course, students gained the title of peer educators, and acquired the knowledge they shared with their schoolmates. After each module, the pupils held a number of peer educations in their schools based on a plan made with the help of experienced peer educators. The last day of each module was dedicated to the simulation of peer’s education, where the participants had the opportunity to prepare for the workshops that they were expecting, to practice in their schools, as well as to prepare for possible reactions, questions and reactions of their schoolmates and companions.

 

Peak radiographs were conducted in the following schools:

Secondary School of Economics “Mirko Vešović”, Podgorica

Secondary Electrotechnical School “Vaso Aligrudic”, Podgorica

Secondary Medical School “Radovan Zogović”, Berane

Secondary Mixed School “Danilo Kiš”, Budva

Secondary Agricultural School, Bar

The workshops were conducted based on the activities carried out during the seminars. After the first and the second modules, the pupils held workshops which covered a similar content considering that the topics were institutions of the European Union, human rights, accession process, criteria to be met, role of the Parliament, the Government, and the civil sector in meeting the required standards. As the third module contained lectures and radios designed for each school separately, special peer’s workshop plans were made. These workshops aimed at providing an education related to the specific area that students are dealing with. Thus, the impact of the accession process on the economy, changes in tourism, new ways of working and opportunities in science, standards in agriculture, etc were discussed.

    

The workshops started with a game in order to relax the pupils and create a more pleasant atmosphere for continuing their work.

Part of the workshop was dedicated to group work where students in smaller groups exchanged views on the topic of the workshop.

One student presented the results of his/her group's work to the rest of the class.

 

After a long delay caused by severe weather problems that recently hit our country, the Juventas’s team managed to organize the last, third module of the Intensive Course “Meet the European Union”, from 30th March to 1st April 2012, in Kolašin. The project is funded by the European Union, through the Delegation of the European Union to Montenegro, and co-financed by the Commission for the allocation of part of the revenue from games of chance 2011.

The module was attended by 28 students from 5 secondary vocational schools, who completed their previous knowledge on the previous modules on history and institutions of the European Union, educational and youth policy of the EU and the process of Montenegro's European integration, with the basics of communal law, with special emphasis on areas that are of importance for their education.

Program Director of NGO “Expeditio” from Kotor (www.expeditio.org) Ms. Biljana Gligorić, introduced participants of the course with the principles of environmental protection and sustainable development in Montenegro and the European Union. Through lectures and group work participants had the opportunity to learn the difference between the environment and sustainable development, the principles of EU policy in this area, but also to understand the sustainable development itself and create their own actions towards its achievement.

 

The second day of the module was dedicated to the lecture of Dr. Miomir Jovanović, professor at the Biotechnical Faculty in Podgorica, who introduced the participants to agriculture in Montenegro and the European Union, through analyzing the state of Montenegrin agriculture and informing about the EU goals and measures in the field of agriculture. After that, Nikola Milović, Ph.D., professor at the Faculty of Economics in Podgorica, introduced participants with a unique market in the European Union and the concept of economic integration, after which Dr Jovan Mirković, professor at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in Podgorica, gave an interesting lecture on “Science and Technology in Montenegro and the European Union”. After such a good introduction, the professors divided participants in 3 groups who participated in parallel lectures on communitarian texts and the EU with a focus on the fields of agriculture, economics, tourism, science and technology.

The last day of the intensive course was devoted to the simulation of peer-based workshops, in order to transfer the acquired knowledge to other students of their schools. In this way, pupils, who are the target group of this project, will be familiar with the historical development, as well as the institutional, legal, economic and social effects that EU membership implies.

A beautiful five-month gathering during an intensive course was completed by awarding peer educators, with the hope and great desire to assemble this team on another Juventas’s project.

upoznaj-eu-modul2_7Drugi modul intenzivnog kursa ''Upoznaj Evropsku uniju'' održan je od 9-11. decembra 2011. godine u Kolašinu. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, po sredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,a  sufinansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 

Modulu je prisustvovalo 29 učenika iz pet crnogorskih srednjih stručnih škola.

Uvodno predavanje bilo je posvećeno obrazovnoj politici u Evropskoj uniji, a održao ga je ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, gospodin Petar Turčinović. Učenicima su predstavljene mogućnosti koje pruža sistem obrazovanja u zemljama Evropske unije. Učenici su posebno bili zaintresovani za programe razmjene u kojima i sami mogu učestvovati.

U sklopu druge radionice pod nazivom ''Mladi i EU'' (Ivana Vujović i Maja Marković- NVO Juventas) učenici su imali priliku da u manjim grupama razmijene mišljenja o razlikama u njihovom životu i životu mladih u Evropskoj uniji. Učenici su se uglavnom složili da su njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji u prednosti kada se radi o kvalitetu obrazovanja, mogućnosti zapošljenja kao i raznolikosti i dostupnosti van-nastavnih aktivnosti. Među učesnicima se povela debata da li će članstvo u Evropskoj uniji doprinijeti povećanju bezbjednosti mladih ljudi. Učenicima su predstavljeni evropski programi i organizacije relevante za život mladih ljudi. Predavanje ''Uloga građana i civilnog društva u EU integracijama'' (Nikoleta Tomović- CEMI) osvrnulo se na rad nevladinog sektora i civilnog društva uopšte. Učenici su uvidjeli da pored zvanične vlasti i političkih partija postoje i drugi mehanizmi za unaprjeđenje procesa integracija. A kroz razmjenu iskustava došlo se do saznanja da su mnogi učesnici kursa i sami bili dio takvih aktivnosti. Sljedeće predavanje bilo je posvećeno ulozi Vlade u procesu integracija.

Ovo predavanje održala je gospođa Snežana Zečević iz Ministarstva vanjskih poslova. Gospođa Zečević je učenicima predstavila aktivnosti Vlade u procesu integracija s posebnim akcentom na Ministarstvo vanjskih poslova. Posljednje predavanje na drugom modulu bilo je posvećeno ulozi političkih partija i Parlamenta u EU integracijama. Predavanje je vodio Zlatko Vujović iz Centra za monitoring-CEMI. Ovo predavanje je bilo prilično interaktivnoi i učesnici su se bliže upoznali sa aktivnostima političkih partija u procesu integracija. Učesnici su na praktičnim primjerima spoznali značaj partija i parlamenta koji predstavljaju važne aktere u EU integracijama.

I na ovom, kao i na prvom modulu, učesnici su koristili svaku priliku za trenutke druženja. Tim prije što će sljedeće druženje biti tek sljedeće godine, u februaru 2012. godine.

upoznaj-eu-modul1_8Prvi modul intenzivnog kursa ''Upoznaj Evropsku uniju'' održan je u Kolašinu od 18-20. novembra 2011. Na modulu je učestvovalo po pet učenika iz pet crnogorskih srednjih stručnih škola: Srednja ekonomska škola ‚‚Mirko Vešović'' iz Podgorice, Srednja elektro-tehnička škola ‚‚Vaso Aligrudić'' iz Podgorice, Srednja mješovita škola ''Niko Rolović'' iz Bara (poljoprivredni smjer), Srednja mješovita škola ‚‚Danilo Kiš'' iz Budve (turistički smjer) i Srednja medicinska škola ‚‚Dr Branko Zogović''.

 

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, po sredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sufinansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 

Na samom početku odrađene su uobičajne igrice upoznavanja kako bi se učesnici što bolje upoznali i kako bi se stvorila prijatnija atmosfera za rad u kojoj će učesnici slobodno iskazivati svoje mišljenje i postavljati pitanja. Nakon neformalnog uvoda uslijedilo je predavnje o istorijatu Evropske unije. Učenicima je predstavljena osnovna ideja Evropske unije i ciljevi formiranja. Posebno im je bio zanimljiv proces proširenja i put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Predavanje o institucijama Evropske unije učenicima je pomoglo da bolje razumiju ulogu Savjeta, Parlamenta, Komisije i drugih institucija o kojima su imali priliku da slušaju svakodnevno u medijima. Veliko intresovanje probudila je i prezentacija posvećena ljudskim pravima u Evropskoj uniji, ali i pravnom sistemu Unije uopšte.

Dio koji je bio najzanimljiviji srednjoškolcima je vršnjačka edukacija. U sklopu ove radionice učesnici su učili kako da na najbolji način prenesu stečeno znanje svojim vršnajcima. Posebno su zanimljive bile vježbe simulacije u kojima je improvizovan rad jedne radionice vršnjačke edukacije. Učesnici su istakli da je ova radionica uticala da steknu samopouzdanje i slobodnije govore pred grupom. Svaki slobodan trenutak iskorišten je za druženje i bolje upoznavanje učenika iz četiri crnogorska grada. Na kraju kursa bilo je vidno da svi učesnici željno iščekuju novo druženje.

TV Vijesti, Učenici Elektrotehničke škole ‚‚Vaso Aligrudić” iz Podgorice o učešću na Juventas-ovom prvom modulu “Upoznaj EU”.