upoznaj-eu-modul2_7Drugi modul intenzivnog kursa ''Upoznaj Evropsku uniju'' održan je od 9-11. decembra 2011. godine u Kolašinu. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, po sredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,a  sufinansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 

Modulu je prisustvovalo 29 učenika iz pet crnogorskih srednjih stručnih škola.

Uvodno predavanje bilo je posvećeno obrazovnoj politici u Evropskoj uniji, a održao ga je ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, gospodin Petar Turčinović. Učenicima su predstavljene mogućnosti koje pruža sistem obrazovanja u zemljama Evropske unije. Učenici su posebno bili zaintresovani za programe razmjene u kojima i sami mogu učestvovati.

U sklopu druge radionice pod nazivom ''Mladi i EU'' (Ivana Vujović i Maja Marković- NVO Juventas) učenici su imali priliku da u manjim grupama razmijene mišljenja o razlikama u njihovom životu i životu mladih u Evropskoj uniji. Učenici su se uglavnom složili da su njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji u prednosti kada se radi o kvalitetu obrazovanja, mogućnosti zapošljenja kao i raznolikosti i dostupnosti van-nastavnih aktivnosti. Među učesnicima se povela debata da li će članstvo u Evropskoj uniji doprinijeti povećanju bezbjednosti mladih ljudi. Učenicima su predstavljeni evropski programi i organizacije relevante za život mladih ljudi. Predavanje ''Uloga građana i civilnog društva u EU integracijama'' (Nikoleta Tomović- CEMI) osvrnulo se na rad nevladinog sektora i civilnog društva uopšte. Učenici su uvidjeli da pored zvanične vlasti i političkih partija postoje i drugi mehanizmi za unaprjeđenje procesa integracija. A kroz razmjenu iskustava došlo se do saznanja da su mnogi učesnici kursa i sami bili dio takvih aktivnosti. Sljedeće predavanje bilo je posvećeno ulozi Vlade u procesu integracija.

Ovo predavanje održala je gospođa Snežana Zečević iz Ministarstva vanjskih poslova. Gospođa Zečević je učenicima predstavila aktivnosti Vlade u procesu integracija s posebnim akcentom na Ministarstvo vanjskih poslova. Posljednje predavanje na drugom modulu bilo je posvećeno ulozi političkih partija i Parlamenta u EU integracijama. Predavanje je vodio Zlatko Vujović iz Centra za monitoring-CEMI. Ovo predavanje je bilo prilično interaktivnoi i učesnici su se bliže upoznali sa aktivnostima političkih partija u procesu integracija. Učesnici su na praktičnim primjerima spoznali značaj partija i parlamenta koji predstavljaju važne aktere u EU integracijama.

I na ovom, kao i na prvom modulu, učesnici su koristili svaku priliku za trenutke druženja. Tim prije što će sljedeće druženje biti tek sljedeće godine, u februaru 2012. godine.