Krajem prošle školske godine učenički parlament Srednje ekonomske škole ‚‚Mirko Vešović" iz Podgorice uspješno je realizovao projekat pod nazivom "Poboljšanje informativnog sistema u školi".

Projekat je realizovan u okviru Juventasovog projekta "Osnaživanje kapaciteta za efektnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: Izgradnja kapaciteta učeničkih zajednica u Crnoj Gori", koji je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju. U projektu su učestvovale još tri srednje škole iz Crne Gore: Gimnazija ‚‚25. maj" iz Tuzi, SMŠ ‚‚Bratstvo i jedinstvo" iz Ulcinja i Gimnazija ‚‚Tanasije Pejatović" iz Pljevalja. Učenički parlamenti su imali zadatak da osmisle i realizuju mini projekte u svojim školama.

Osnovni cilj projekta učeničkog parlamenta Srednje ekonomske škole "Mirko Vešović" iz Podgorice je poboljšanje informativnih kapaciteta škole. Glavne aktivnosti su se odnosile na nabavku digitalne oglasne table, organizovanje radionica i sprovođenje anketa.

Na digitalnoj oglasnoj tabli prikazani su uspjesi učenika, izostanci, obavještenja o vannastavnim aktivnostima kao što su: izleti, radionice, posjete pozorištu, sudskim organima i organima lokalne samouprave, sjednice đačkog parlamenta,dodatni i dopunski časovi. Takođe, prikazane su i fotografije sa raznih takmičenja i seminara.

Članovi Parlamenta su uz pomoć uprave škole održali radionice na temu "Formiranje učeničkih tijela" i "Kako pomoći vršnjacima da unaprijede svoje školovanje". Svakog mjeseca se sprovodila anketa o načinu rada i uspješnosti projekta.

U dogovoru sa upravom škole, donesena je odluka da se ovo tijelo „renovira", odnosno da se formiraju nova tijela. Na taj način bi se više uticalo na upravu škole oko većeg uključivanja učenika u procese donošenja odluka, koje su jednako bitne kako za njih same, tako i za školu.

Na ovaj način, učenici SEŠ ‚‚Mirko Vešović" su ukazali na važnost postojanja i dobrog funkcionisanja učeničkog parlamenta u svakoj školi, što će, nadamo se, uticati na druge škole u Crnoj Gori da slijede njihov primjer.