Već duži vremenski period Gimnazija u Tuzima je imala neuslovnu i neadekvatno opremljenu svečanu salu koja nije služila svojoj namjeni. Stoga su predstavnici učeničkog parlamenta ove škole odlučili da se u okviru svog projekta posvete uređenju svečane sale i njenom opremanju.

Kompletan projekat sproveli su članovi učeničkog parlamenta. Na početku projekta održani su sastanci na kojima je napravljen detaljan plan aktivnosti, podijeljena zaduženja i zacrtani ciljevi. Uslijedila je nabavka potrebnog materijala. Posebno je važno pomenuti da su sve aktivnosti bile sprovedene direktno od strane samih učenika. Učenici su tokom svog slobodnog vremena čistili i krečili salu, postavljali zavjese, namještaj i dekorisali salu.

Prva prilika za javno prikazivanje postignutog bila je proslava Dana škole 25. maja. Za tu priliku upriličen je prigodan kulturno-zabavni program, a dodijeljene su i diplome Luča najboljim učenicima i nagrade učenicima koji su bili uspješni na opštinskim i državnim takmičenjima.

U sklopu projekta formiran je i debatni klub čiji su sastanci održavani dva puta nedjeljno. Učenici su diskutovali o temama za koje su smatrali da su značajne, inspirativne i od važnosti za srednjoškolce. Takođe, formiran je i volonterski klub čiji su članovi učestvovali u uređenju i čišćenju školskog dvorišta, farbanju školskih radionica i sađenju biljaka u školskom dvorištu. Sve ove aktivnosti izazvale su veliko interesovanje ostalih učenika i doprinijele su promociji đačkog aktivizma. Na kraju projekta sprovedena je anketa u kojoj je većina učenika istakla da je zaintresovana za učestvovanje u budućim aktivnostima učeničkog parlamenta.

Opremanjem i osposobljavanjem sale učenički parlament je dobio mjesto za održavanje redovnih sastanaka. Sa ovog mjesta će ubuduće polaziti inicijative za predstojeće jednako uspješne aktivnosti.