IMG 0646

U martu ove godine, predstavnice Juventasa prisustvovale su seminaru, koji je održan u Vrnjačkoj Banji, Srbija, u periodu od 01-09.03.2014 godine. Seminar je dio programa Evropske komisije – „Mladi u akciji“ (Youth in Action/Erasmus Plus).

Na seminaru je prisustvovalo 30 predstavnika iz devet zemalja Evropske unije i jugoistočne Evrope. Crnu Goru su ovoga puta predstavljale Ilhana Pepić i Nina Radinović, koje su bile angažovane na svim aktivnostima ovog događaja. Tema seminara bila je uključivanje mladih u formalnu politiku, kao i donošenje odluka u cilju promjene društvene zajednice i izgradnje modernog evropskog društva. Učesnici su imali priliku da razmijene svoja dosadašnja iskustva i tako ostalima približe određene oblasti iz političke sfere. Na taj način jedni drugima su pomogli da steknu praktične vještine  za unapređenje građanskog aktivizma i aktivno učešće u demokratskim procesima.

Pored navedenog, seminar je pružio priliku mladima da usavrše svoja znanja i vještine iz pomenutih oblasti, ali i da se umreže i razviju ideje za zajedničke aktivnosti na poljima omladinske politike.