10257088 659572497425005 8038673283861271677 n

U periodu od 22-29. aprila 2014. godine u gradu Čoka u Sriji je održan seminar na temu „Vještine za održivo preduzetništvo“ („Skilled Entrepreneurship for Sustainability“), na kome su se našli i Juventasovi predstavnici. Seminar je oranizovan od strane Ekološkog kluba Energija u okviru Youth in Action programa Evropske komisije (Erasmus Plus). Predstavnice Juventas-a bile su Jelena Topalović, Dragana Savović i Desanka Kotlaja.

Seminar je okupio 35 mladih ljudi  iz osam evropskih država (Poljska, Portugal, Turska, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija), sa ciljem predstavljanja mogućnosti za mlade kada je u pitanju tema zapošljavanja, održivih zanimanja i samozapošljavanja. Seminar je učesnicima pružio polazna znanja i vještine za razvijanje poslovnih kompetenci. Učesnici su imali priliku da se informišu o najboljim načinima za korišćenje raspoloživih resursa, o principima održivog razvoja, kao i o kreiranju  poslovnih ideja         i najboljih načina za realizaciju istih. Osim toga, učesnici su podstaknuti da u svojoj lokalnoj zajednici budu aktivni, posebno kada je u pitanju njihovo zapošljavanje i podizanje svijesti o održivosti poslova  koji se zasnivaju na obnovljivim izvorima. Podsticanje participacije, izražavanja mišljenja, isticanje pohvala ili kritika kod učesnika, takođe su bili sastavni dio seminara.

Pored edukativnog dijela seminara, učesnicima je pružena prilika da se upoznaju sa kulturnim različitostima, gdje su se  kroz interkulturalne večeri upoznali sa tradicijom zemalja iz kojih dolaze učesnici.

Ovakav seminar predstavlja izuzetnu priliku mladima da razviju svoje ideje i kreativnost, kao i da prenesu znanja i iskustva svojim vršnjacima u zemljama iz kojih dolaze.