Erasmus learn digital competence

Predstavnica NVO Juventas Jelena Topalović je predstavila organizaciju Juventas na osmodnevnom treningu ‘’Learn Digital Competence’’ održanom 07-15. novembra, 2014. godine u Topoli, Srbija.

Seminar je okupio omladinske radnike i lidere iz 12 država Evrope i 48 mladih je u toku osam dana seminara kroz interaktivan rad, radilo na unapređenju svojih vještina vezanih za korišćenje digitalnih medija. Glavni cilj seminara je bio da poveća kompetence mladih, ali i da ih upozna sa oblastima primjenljivosti istih. Mladi su imali priliku da kroz interaktivne radionice seminara poboljšaju vještine iz oblasti IT, da koriste digitalne alate, identifikuju i analiziraju adekvatne digitalne medije, kao i da digitalnu oblast percipiraju kroz konstruktivnu primjenu u svakodnevnom životu i radu.

Još jedna od komponenti seminara jeste interkulturalnost. Mladi su imali priliku da se druže i u okviru interkulturalnih večeri na kojima su predstavljali države iz kojih dolaze.

Seminar je održan uz podršku Erasmus+ programa Evropske Komisije a organizatori seminara su organizacija, Litauischer Jugendbund in Deutschland e. V. (German Lithuanian Youth Association, VLJS), i EKO – Mladenovac, Srbija.