Posjeta Prirodnjačkom muzeju

DSC06103

Mladi Romi koji žive u izbjegličkom naselju Kamp Konik posjetili su Prirodnjački muzej Crne Gore gdje su zajedno sa kolegama iz Juventasa, i studentima socijalnog rada i socijalne politike koji su na studentskoj praksi u Juventasu imali priliku da pogledaju stalnu izložbu biodiverziteta Crne Gore “Priroda nas spaja”. Grupa od 15-oro djece je provela jako lijepe trenutke razgovarajući sa kustosom, pokazujući veliko interesovanje za tematiku muzeja.

Tokom posjete muzeju djeca su imala priliku da se upoznaju sa načinom rada te ustanove i zaposlenima u njoj od kojih su saznali šta sve mogu vidjeti na pomenutoj izložbi i kako da koriste prostor muzeja. Osim eksponata koje su mogli da pogledaju djeca su imala na raspolaganju i elektronsku bazu fotografija muzeja i opisa svih eksponata, zatim edukativne interaktivne igrice, kao i video prezentacije pojedinih tema na koje se muzej fokusira. Poslije dobrodošlice i uvodnog predstavljanja Muzeja od strane zaposlenih, djeca su sa oduševljenjem i velikom znatiželjom obišla sve eksponate, slušajući kustosa i postavljajući pitanja.

Nakon posjete za djecu su kolege iz Juventasa organizovali radionicu u parku gdje su uz osvježenje i druženje razovarali o biodiverzitetu i zaštiti živone sredine.

 

Navedeno edukativno druženje, kao i sve aktivnosti koje Juventas sprovodi u kampu Konik, predstavljaju dio projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“, koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Značaj aktivnosti na ovom projektu je prije svega u otvaranju mogućnosti marginalizovanim grupama da učestvuju u društvenom životu. S obzirom na to da su mnogima uskraćene šanse za normalan socijalni život,  pomenuti projekat ima za cilj doprinos društvenoj integraciji Roma i njihovom uključenju u društvena i kulturna dešavanja.

Juventas se zahvaljuje osoblju Prirodnjačkog muzeja na podršci projektu i izdvojenom vremenu, a u nadi da će se ova vrsta aktivnosti nastaviti i u buduće.

 

 

Posjeta Narodnoj biblioteci ,,Radosav  Ljumović“

DSC05985

Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, tim Juventasa angažovan na Omladinskom programu i projektu „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik“, upriličio je edukativno druženje sa mališanima romske populacije i zajedničku posjetu Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“ u Podgorici.

Tokom posjete biblioteci djeca su imala priliku da se upoznaju načinom rada te ustanove i zaposlenima u njoj od kojih su saznali šta im sve biblioteka pruža i kako da koriste prostor biblioteke i bibliotečku građu. Poslije dobrodošlice i uvodnog upoznavanja sa bibliotekom od strane zaposlenih, djeca su sa oduševljenjem i velikom znatiželjom istraživala fond odjeljka za dječju književnost, a potom puna dva školska časa koristila dječju čitaonicu, čitali djelove omiljenih bajki, zanimljivih informacija iz dječijih enciklopedija, recitovali poeziju.

Na kraju posjete biblioteci svi gosti su dobili besplatnu člansku kartu, što je bio poklon povodom pomenutog Međunarodnog dana knjige.

Navedeno edukativno druženje, kao i sve aktivnosti koje Juventas sprovodi u kampu Konik, predstavljaju dio projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“, koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Značaj aktivnosti na ovom projektu je prije svega u otvaranju mogućnosti marginalizovanim grupama da učestvuju u društvenom životu. S obzirom na to da su mnogima uskraćene šanse za normalan socijalni život,  pomenuti projekat ima za cilj doprinos društvenoj integraciji Roma i njihovom uključenju u društvena i kultruna dešavanja. Takođe,  apostrof se stavlja na edukaciju u okviru koje su predviđene razne posjete institucijama i drugim kulturnim manifestacijama u kojima će i sami imati učešća.