DSC06430

U težnji da mladim Romima i Romkinjama, edukativne i rekreativne izlete učinimo što raznovrsnijim, odlučili smo da organizujemo druženje u Kuglani Strike. Grupa mladih Roma je ovom prilikom posjetila Tržni centar Mall of Montenegro u čijem sklopu se nalazi kuglana.

Tokom posjete djeca su imala priliku da se upoznaju sa načinom rada kuglane, gdje su od zaposlenih saznali pravila kuglanja. Djeca su prvobitno bila oduševljena prostorom i samim kuglanjem jer je za njih bio prvi suset sa ovakvim vidom zabave, a još veće oduševljenje je nastalo u toku samog kuglanja.  Nakon isteka vremena predviđenog za ovu aktivnost u prostorijama kuglane su djeca zajedno sa zaposlenima iz Juventasa razgovarali o značaju druženja kroz koje su mogli naučiti zdravom takmičarskom duhu i timskom radu. Djeca su takođe prenijela svoje pozitivne utiske  i zadovoljstvo ovim druženjem.

Navedeno druženje, kao i sve aktivnosti koje Juventas sprovodi u kampu Konik, predstavljaju dio projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“, koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Značaj aktivnosti na ovom projektu je prije svega u otvaranju mogućnosti marginalizovanim grupama da učestvuju u društvenom životu. S obzirom na to da su mnogima uskraćene šanse za normalan socijalni život,  pomenuti projekat ima za cilj doprinos društvenoj integraciji Roma i njihovom uključenju u društvena i kulturna dešavanja.