DSC06304

Tim Juventasa angažovan na Omladinskom programu i projektu „Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik“, upriličio je edukativno druženje sa mališanima romske populacije i zajedničku šetnju gradom kroz koju su se upoznali sa mjestima na kojima se nalaze važne ustanove (Skupština Opštine, Gradska biblioteka, Zavod Za Zapošljavanje Crne Gore, Centar za socijalni rad Podgorica, Dom zdravlja Podgorica). Nakon toga , laganom šetnjom smo se uputili ka brdu Gorica gdje smo održali radionicu na temu ekologije i zaštite životne sredine.

Tokom radionice djeci je predočen značaj čuvanja životne sredine, okoline u kojoj živimo i radimo, da čuvajući prirodu imaju benefite u vidu zdravog prostora za šetnju, igru i druženje. Kolege su djecu upoznale sa pravilnim odlaganjem otpada, način na koji mogu boraviti u parku a ne ugroziti biodiverzitet parka i tako ga sačuvati i za buduće generacije. Razgovaralo se i o značaju zaštite parkova od požara, o mogućnosti pošumljavanja i obnavljanja zelenih površina.

Navedeno edukativno druženje, kao i sve aktivnosti koje Juventas sprovodi u kampu Konik, predstavljaju dio projekta „Program pomoći za integraciju i povratak RE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik“, koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Značaj aktivnosti na ovom projektu je prije svega u otvaranju mogućnosti marginalizovanim grupama da učestvuju u društvenom životu. S obzirom na to da su mnogima uskraćene šanse za normalan socijalni život,  pomenuti projekat ima za cilj doprinos društvenoj integraciji Roma i njihovom uključenju u društvena i kultruna dešavanja. Takođe,  apostrof se stavlja na edukaciju u okviru koje su predviđene razne posjete institucijama i drugim kulturnim manifestacijama u kojima će i sami imati učešća.