Na osnovu Konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za unapređenje položaja osuđenih lica za vrijeme izdržavanja kazne i nakon otpusta, a nakon sprovedene evaluacije svakog pristiglih projekata, evaluaciona komisija je podržala sledeće:

Naziv aplikanta

Naziv projekta

Odobreni iznos granta

Fondacija B FILM MONTENEGRO

„Kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao vid rehabilitacije“

7 977,00 €

NVO Roditelji

„Snažna porodica –oslonac za budućnost“

9 912,00 €

NVO Centar za ženska prava

„Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija“

8 160,00 €

Udruženje starih zanata i vještina i njegovanja nematerijalne kulturne baštine "Nit"- Podgorica

„Radionice starih zanata u ZIKS-u“

1) oslikavanje drveta i dekupaž, izrada suvenira, pakovanje proizvoda

2) Radionica pletenja, veza, heklanja, izrada igračaka i pakovanja proizvoda

6 920,00 €

UKUPNO ODOBRENO:

32 969,00

 

Najboljim aplikantima čestitamo i nadamo se uspješnoj saradnji u budućnosti.