naslovna GRANT

U PR centru je od 30. juna do 01. jula 2015. godine organizovan dvodnevni trening za orgnizacije koje su dobile mini grantova u okviru projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Prvi dan treninga je bio otvoren za medije i njegov cilj bio je upoznavanje organizacija koje su dobile mini grantove sa funkcionisanjem Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i principima rada sa zatvorenicima. Na treningu su pozdravne govore prisutnima uputili: Slavica Rabrenović, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović, direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas-a i Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava.

O pregledu pravne regulative od važnosti za rad u zatvoru govorio je Milan Žarković, savjetnik u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, dok je Pavić Radović, savjetnik u Odjeljenju za postupanje pri sprovođenju krivičnih mjera ZIKS-a govorio o Osnovnim principima tretmana i podrške od institucija van zatvora.

O podršci nakon izlaska iz zatvora izlaganje je imala Dragana Otašević iz Centara za socijalni rad, a o zdravstvenoj zaštiti u zatvorima govorila je zaposlena u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija Ivana Mihailović. Predavanje o psihološkoj podršci zatvorenicima i primjerima dobre prakse govorila je Danijela Brajković, psiholog iz ZIKS-a. Na temu o radu sa porodicama u ZIKS-u govorio je savjetnik Boško Lazarević, dok je ispred Centara za socijalni rad govorila Dragan Tepavčević na temu Rad sa porodicama trenutnih i bivših zatvorenika van ZIKS-a.

Grant 1

Drugi dan treninga organizacije koje su dobile mini grantove su predstavile svoje projekte, od strane nosilaca projekta dati su inputi za finansijsko i narativnom izvještavanja, načine komunikacije između povezanih organizacija, kao i sve dodatne nedoumice vezane za projektne realizacije.

grant 2