naslovna

In July 2015, the Parent Association started with the implementation of the project “Strong family - support for the future”, which is part of the project “Directing the prison to the community - preventing abuse in prisons through the reform of the rehabilitation and resocialization system”, funded by the European Union Delegation to Montenegro .

The project implemented 3 groups of activities:

  1. Advisory service for families of prisoners,
  2. Creating an information material for prisoners’ parents
  3. Adaptation of space into two prisons cells.

The counseling service started working in July, and the prisoners’ family could contact the service twice a week. Within the counseling service, there were a psychologist, a lawyer and a social worker engaged. During the project, over 20 families, with more than 80 members, asked for counseling support. The Advisory service continued to function after the project was completed on a voluntary basis due to the recognized family needs for this kind of support.

The design of the information material was intended for the inmates who were parents and where they could read about their rights as part of family visits, the importance of visiting and maintaining contact with children in order to reduce family dysfunction resulting from serving a prison sentence.

The biggest part of the information material is dedicated to the ways of communication between parents who are in prison and children and their families. It is described in detail what they can write in letters, how to motivate children to write, how to talk to children and how to properly use family visits.

The information material, together with the flyer, was intended to promote the advisory service. 1000 copies of information material were printed and distributed in the ZIKS and their department in Bijelo Polje.

The information material is available.

The activity was completed in December 2015 by providing the space for family visits that are adapted to children, as well as equipping a story-telling corner. Initially it was planned to equip one room in ZIKS in the section for long sentences, but due to the lack of adequate space and changes to ZIKS’s plans regarding this part of their regular activities, the room in the female part was renovated and equipped, as well as the room for visits to the Remand Prison.

By equipping rooms, children are able to visit their parents in a more pleasant environment in the future, which would reduce the discomfort and allow for closer contact with family members. In the adapted room in the women’s section, there is also a story-telling corner, which is equipped with a camera and various books, and the prisoners are allowed to send videos to children.

  FEMALE PRISON BEFORE ARRANGEMENT

 zenski zatvor prije1

                                                                                                         FEMALE PRISON AFTER ARRANGEMENT

posle

The above activities set the foundations for increasing family visits and better contact between prisoners and their children, which brings long-term benefits in terms of rehabilitation and resocialization of prisoners, thus contributing to the reduction of disorders in family relationships.

In order to promote the project, the Association Parents carried out an intensive media promotion and promotion on social networks. Apart from visiting the media and forwarding the announcement at the beginning of the project, as well as video material (statements, etc) which was delivered to most media at the end of the project, the Association took advantage of the opportunity to promote the work of Counseling Service at Parenting Corner in the TV show Boje jutra on TV Vijesti several times.

The Portal http://www.roditelji.me/ provided information on the work of the counseling center during the duration of the project, where every parent who would open any portal page had the opportunity to see this information.

naslovna

U periodu od juna do decembra 2015. godine, “Centar za ženska prava“ realizovao je projekat „Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija", koji je dio projekta Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru projekta, realizovana su dva tipa radionica:

Psihološke radionice su edukativno-terapijske prirode i imaju za cilj da kod učesnica razviju empatičke vještine i da ih obuče da sa drugima komuniciraju na asertivan način. Ovladavanje asertivnom komunikacijom učesnicima radionica će omogućiti da poštuju same sebe, da znaju kako da saniraju stres, vjeruju u mogućnost konstruktivnog razrješenja konfikta i da se snalaze u konfliktu, da se ne boje da iskažu svoje neslaganje, da razvijaju veći stepen odgovornosti, čak i u teškim situacijama, da imaju više povjerenja u sebe i druge. Kroz ove radionice steći će uvid u to koji fenomeni utiču na svaku komunikaciju što će nadalje doprinijeti unaprjeđenju empatičkih vještina koje su neophodne da bi se bolje razumjeli drugi, njihovo ponašanje, osjećanja i potrebe, ali i da bi se razumjela sopstvena ponašanja i izbori. Radionice su kreirane po konceptima Transakcione analize.

Program je obuhvatao 19 radionica na kojima su obrađivane sledeće teme: vrste komunikacije; tehnike i vještine asertivne komunikacije ("ja" poruke, asertivno neslaganje, primanje kritike, asertivno upućivanje kritike, davanje komplimenta ili pohvale, primanje komplimenta ili pohvale); konstruktivno razrješenje konflikta; struktura ličnosti (iz ugla Transakcione analize); prepoznavanje sopstvenih emocija i emocija drugih; njihov uticaj na komunikaciju; komunikacija objašnjena kroz transakcije i vrste transakcija; analiza transakcija; životne pozicije. Teme su obrađivane kroz interakciju sa polaznicama, pri čemu su korištene razne psihološke tehnike (brainstorming, igre uloga, lični radovi). Instruktorka psihološki radionica bila je psihološkinja Centra za ženska prava Ana Jaredić.

Kreativne radionice su takođe edukativno-terapijske prirode i imaju za cilj osnaživanje polaznica kroz kreativni rad i njihovo savladavanje osnova zanatske vještine u svrhu ostvarivanja uslova za finansijsku nezavisnost nakon odsluživanja zatvorske kazne. Aktivnosti predviđene radionicom predviđaju osnove slikanja i crtanja u cilju usvajanja znanja o praktičnoj primjeni teorije boja kao i obuku za rad u tehnici dekupaža koja je zbog lakoće savladavanja i ekonomske dostupnosti materijala pogodna za osobe različitog materijalnog statusa i različitog stepena kreativnosti. Na izložbi organizovanoj nakon završetka radionica predstavljeni su najbolji radovi nastali na radionicama. Prva faza radionica obuhvatala je crtanje mrtve prirode, zatim slikanje mrtve prirode i motiva iz istorije savremene umjetnost, dok je druga faza podrazumjevalaobučavanje osnova tehnike dekupaža. Radionice su sprovodile jednom nedeljno u trajanju od 4h i to u prostorijama ZIKS-a.Instruktorka kreativnih radionica bila je slikarka Tanja Markuš.

Od ukupno 25 osoba, koliko ih se u trenutku započinjanja radionica nalazilo u ženskom odjeljenju ZIKS-a, 14 osoba je bilo zainteresovano za pohađanje psiholoških, a 19 osoba za pohađanje kreativnih radionica, od čega je svega 9 završilo kompletnu obuku.

Učestvovanjem u psihološkim i kreativnim radionicama osuđenice su imale priliku da rade na izgrađivanju samopouzdanja i samopoštovanja (karakteristike ličnosti koje često stradaju prilikom izdržavanja zatvorske kazne), razvijanju komunikacionih i socijalnih vještina, unapređenju kvaliteta međusobnih odnosa kao i odnosa sa članovima svojih porodica, savlađivanju vještina rada u grupi, usavršavanju u kreativnim i zanatskim vještinama. Sticanje ovih sposobnosti ima direktan uticaj na stepen kvaliteta njihove resocijalizacije i obezbjeđivanje ekonomskih sredstava za staranje o sebi nakon odsluženja zatvorske kazne.

kreativna radionica

 

U sklopu projekta je održana izložba radova sa kreativnih radionica “Unlocking art” u dvorcu Petrovića 26. decembra 2015. godine, gdje je ujedno distribuiran i katalog koji je sadržao sve relevantne informaciju o cjelokupnom projektu.

 

fotografije sa izlozbe

zivot na pauzu

NVO B FILM MONTENGRO i NVO ATAK su u periodu avgust - decembar 2015. godine realizovali projekat „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao vid Rehabilitacije“, kao dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Projekat je realizovan u tri faze. Prva faza rada zasnivala se na dramskim vježbama i igrama, druga je uključivala intervjue, a treća vježbe improvizacije. Poslije rada u avgustu mjesecu 2015. godine, u dinamici dva puta nedjeljno po sat i po vremena – što ukupno iznosi osam susreta sa zatvorenicima, uspješno je završena prva faza projekta. Druga faza rada podrazumijevala je intervjue sa zatvorenicima koji su već bili dio tima koji je radio na realizaciji projekta. Autorski tim B Filma i NVO ATAK-a, pripremio je pitanja za intervjue, koji su bili od presudnog značaja za dalji rad i razvoj projekta-predstave, koja se bazirala na dokumentarnoj građi. Treća faza projekta su dramske radionice i u septembru 2015. godine ušlo se u završnu fazu. Realizovano je dodatnih 13 radionica u oktobru i obavljeni su jednočasovni intervjui sa 12 zatvorenika, polaznika radionica. Iskustvo stečeno tokom rada, povjerenje koje je uspostavljeno između zatvorenika i autorskog tima, kao i informacije prikupljene kroz intervjue, činile su materijal koji je poslužio kao osnova za finalno dramaturško-rediteljsko uobličavanje u krajnji produkt - predstavu.

Predstava pod nazivom ŽIVOT NA PAUZU zasniva se na dokumentarnoj i pseudo-dokumentarnoj građi, te je putem teatarskih strategija, ali i meta-teatarskim sredstvima, propitivan pojam vremena kroz specifičnost trajanja kazne, razmatrano gubljenje identiteta kao princip kazne ali i svojevoljne odluke, analizirani mogući scenariji za iskupljenje, odnosno rehabilitaciju/resocijalizaciju. Na tekstualnom dijelu predstave, kao i na samom konceptu, radili su dva višestruko nagrađivana umjetnika, Vasko Raičević (dramaturg/scenarista), i Miro Radonjić (reditelj). Broj zatvorenika koji je bio uključen u sam projekat varirao je od 33 do 7. U finalnom dijelu, u samoj realizaciji predstave, učestvovalo je 7 zatvorenika (Đole, Bato, Masa, neno, Savo, Zoki i Šulc), kao i profesionalni glumci Aleksandar Radulović i Marija Backović. Predstava je premijerno izvedena 18. novembra 2015. godine, a zatim su bile jos 2 izvođenja i to : 19. novembra i 20. novembra 2015. godine.

Projektom, koji je prevashodno nastao u nedostatku društveno angažovane, dakle socijalno odgovorne umjetnosti u Crnoj Gori, NVO B FILM je uspio da poveća broj kulturno-umjetničkih aktivnosti u programima rehabilitacije u Crnoj Gori za minimum 5% u odnosu na pređašnje, takođe povećan je stepen podrške javnosti i institucija programima rehabilitacije osuđenika, a sve to uzimajući u obzir zinteresovanost nadležnih institucija da uzmu aktivno učešće u projektu, velikoj zainteresovanosti medija za samu temu i rezultate projekta, zainteresovanost šire javnosti za probleme i mogućnosti rehabilitacije zatvorenika, kao i dobroj saradnji sa Zavodom za izvršenje krivničnih sankcija i ostalim institucijama u cilju kvalitetne realizacije svih planiranih aktivnosti.

Udruženje starih zanata i vještina Nit” je u periodu avgust - decembar 2015. godine realizovao projekat “Radionice starih zanata u ZIKS-u” koji je dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru projekta organizovano je 5 različitih radionica: Radionica pletenja, ručnog veza i heklanja; Radionica oslikavanja drveta; Radionica dekupaža; Radionica izrade igračaka i pakovanje proizvoda. Za potrebe implementacije 5 različitih tematskih radionica, angažovana su četiri instruktora - Ranko Vučurović za oslikavanje drveta, Aleksandra Radusinović za dekupaž, Seada Nikočević za pletenje, ručni vez i heklanje i Vukosava Peković za igračke i pakovanje proizvoda.

Učesnici na radionicama bila su lica na izdržavanju kazne zatvora u Odjeljenju za žene i Odjeljenju za maloljetnike. Ukupno je učestvovalo 30 osoba na radionicama, u okviru koji je nastalo oko 300 krupnih i sitnijih predmeta i to :

  1. U okviru Radionica oslikavanja drveta izrađeno je 58 predmeta (oslikane drvene ploče, čiviluci, kuhinjska daska, tronošci, drvene lutke, nakit, suveniri i dr)

oslikavnje drveta

 

 

  1. U okviru Radionica dekupaža izrađeno je 75 sitnijih i krupnijih predmeta (podmetači za čaše, kutije za nakit, čiviluci, kuhinjska daska, suvenirna, tronošci, suveniri i dr)

dekupaz

 

 

  1. U okviru Radionica pakovanje proizvoda preko 50 predmeta (etikete, kese, naljepnice, mašne, razglednice i sl)

 

  1. U okviru Radionica pletenja, ručnog veza i heklanja nastalo je oko 80 predmeta, izrađenih pletenjem, ručnim vezom i heklanjem i to, uglavnom, visokog kvaliteta (pleteni dječji džemperi, čarape, šalovi, kape, vezene minijature i dr)

pletenje

 

 

  1. U okviru radionica igračaka izrađeno je 60 predmeta (više vrsta platnenih lutaka i igračaka, papirne lutke, pinjate i dr)

izrada igracaka

U okviru projekta, a u cilju promocije rezultata projekta pripremljena je i štampana promotivna brošura “Radionice starih zanata u ZIKS-u” u kojoj se osim uvoda urednika brošure i koordinatora projekta nalaze fotografije sa radionica i fotografije predmeta izrađenih u okviru svih pet radionica koje su održane za vrijeme trajanja projekta. Brošura –katalog je distribuiran ZIKS-u, učesnicima radionica, partnerima i medijima.

Brošuru “Radionice starih zanata u ZIKS-u” možete preuzeti ovdje.