Udruženje starih zanata i vještina Nit” je u periodu avgust - decembar 2015. godine realizovao projekat “Radionice starih zanata u ZIKS-u” koji je dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru projekta organizovano je 5 različitih radionica: Radionica pletenja, ručnog veza i heklanja; Radionica oslikavanja drveta; Radionica dekupaža; Radionica izrade igračaka i pakovanje proizvoda. Za potrebe implementacije 5 različitih tematskih radionica, angažovana su četiri instruktora - Ranko Vučurović za oslikavanje drveta, Aleksandra Radusinović za dekupaž, Seada Nikočević za pletenje, ručni vez i heklanje i Vukosava Peković za igračke i pakovanje proizvoda.

Učesnici na radionicama bila su lica na izdržavanju kazne zatvora u Odjeljenju za žene i Odjeljenju za maloljetnike. Ukupno je učestvovalo 30 osoba na radionicama, u okviru koji je nastalo oko 300 krupnih i sitnijih predmeta i to :

  1. U okviru Radionica oslikavanja drveta izrađeno je 58 predmeta (oslikane drvene ploče, čiviluci, kuhinjska daska, tronošci, drvene lutke, nakit, suveniri i dr)

oslikavnje drveta

 

 

  1. U okviru Radionica dekupaža izrađeno je 75 sitnijih i krupnijih predmeta (podmetači za čaše, kutije za nakit, čiviluci, kuhinjska daska, suvenirna, tronošci, suveniri i dr)

dekupaz

 

 

  1. U okviru Radionica pakovanje proizvoda preko 50 predmeta (etikete, kese, naljepnice, mašne, razglednice i sl)

 

  1. U okviru Radionica pletenja, ručnog veza i heklanja nastalo je oko 80 predmeta, izrađenih pletenjem, ručnim vezom i heklanjem i to, uglavnom, visokog kvaliteta (pleteni dječji džemperi, čarape, šalovi, kape, vezene minijature i dr)

pletenje

 

 

  1. U okviru radionica igračaka izrađeno je 60 predmeta (više vrsta platnenih lutaka i igračaka, papirne lutke, pinjate i dr)

izrada igracaka

U okviru projekta, a u cilju promocije rezultata projekta pripremljena je i štampana promotivna brošura “Radionice starih zanata u ZIKS-u” u kojoj se osim uvoda urednika brošure i koordinatora projekta nalaze fotografije sa radionica i fotografije predmeta izrađenih u okviru svih pet radionica koje su održane za vrijeme trajanja projekta. Brošura –katalog je distribuiran ZIKS-u, učesnicima radionica, partnerima i medijima.

Brošuru “Radionice starih zanata u ZIKS-u” možete preuzeti ovdje.