zivot na pauzu

NVO B FILM MONTENGRO i NVO ATAK su u periodu avgust - decembar 2015. godine realizovali projekat „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao vid Rehabilitacije“, kao dio projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Projekat je realizovan u tri faze. Prva faza rada zasnivala se na dramskim vježbama i igrama, druga je uključivala intervjue, a treća vježbe improvizacije. Poslije rada u avgustu mjesecu 2015. godine, u dinamici dva puta nedjeljno po sat i po vremena – što ukupno iznosi osam susreta sa zatvorenicima, uspješno je završena prva faza projekta. Druga faza rada podrazumijevala je intervjue sa zatvorenicima koji su već bili dio tima koji je radio na realizaciji projekta. Autorski tim B Filma i NVO ATAK-a, pripremio je pitanja za intervjue, koji su bili od presudnog značaja za dalji rad i razvoj projekta-predstave, koja se bazirala na dokumentarnoj građi. Treća faza projekta su dramske radionice i u septembru 2015. godine ušlo se u završnu fazu. Realizovano je dodatnih 13 radionica u oktobru i obavljeni su jednočasovni intervjui sa 12 zatvorenika, polaznika radionica. Iskustvo stečeno tokom rada, povjerenje koje je uspostavljeno između zatvorenika i autorskog tima, kao i informacije prikupljene kroz intervjue, činile su materijal koji je poslužio kao osnova za finalno dramaturško-rediteljsko uobličavanje u krajnji produkt - predstavu.

Predstava pod nazivom ŽIVOT NA PAUZU zasniva se na dokumentarnoj i pseudo-dokumentarnoj građi, te je putem teatarskih strategija, ali i meta-teatarskim sredstvima, propitivan pojam vremena kroz specifičnost trajanja kazne, razmatrano gubljenje identiteta kao princip kazne ali i svojevoljne odluke, analizirani mogući scenariji za iskupljenje, odnosno rehabilitaciju/resocijalizaciju. Na tekstualnom dijelu predstave, kao i na samom konceptu, radili su dva višestruko nagrađivana umjetnika, Vasko Raičević (dramaturg/scenarista), i Miro Radonjić (reditelj). Broj zatvorenika koji je bio uključen u sam projekat varirao je od 33 do 7. U finalnom dijelu, u samoj realizaciji predstave, učestvovalo je 7 zatvorenika (Đole, Bato, Masa, neno, Savo, Zoki i Šulc), kao i profesionalni glumci Aleksandar Radulović i Marija Backović. Predstava je premijerno izvedena 18. novembra 2015. godine, a zatim su bile jos 2 izvođenja i to : 19. novembra i 20. novembra 2015. godine.

Projektom, koji je prevashodno nastao u nedostatku društveno angažovane, dakle socijalno odgovorne umjetnosti u Crnoj Gori, NVO B FILM je uspio da poveća broj kulturno-umjetničkih aktivnosti u programima rehabilitacije u Crnoj Gori za minimum 5% u odnosu na pređašnje, takođe povećan je stepen podrške javnosti i institucija programima rehabilitacije osuđenika, a sve to uzimajući u obzir zinteresovanost nadležnih institucija da uzmu aktivno učešće u projektu, velikoj zainteresovanosti medija za samu temu i rezultate projekta, zainteresovanost šire javnosti za probleme i mogućnosti rehabilitacije zatvorenika, kao i dobroj saradnji sa Zavodom za izvršenje krivničnih sankcija i ostalim institucijama u cilju kvalitetne realizacije svih planiranih aktivnosti.