smanjenjestete221

Itana Kovačević, psihološkinja NVO Juventas je imenovana za članicu Radne grupe zaizradu Pravilnikaobližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i  socijalno-edukativnih usluga. Razvoj pravilnika predviđen je Zakonom o dječjoj i socijalnoj zaštiti.

Naime, na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), ministar rada i socijalnog staranja je nakon raspisaivanja javnog konkursa donio odluku o izborukandidata/kinjaza člana/icu Radne grupe zaizradu Pravilnikaobližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga. Itanu su imenovali NVO Juvenas i NVO „Udruženje sistemskih porodičnih terapeuta Crne Gore” iz Podgorice

Pored Itane Kovačević, u ovo tijelo imenovana je i predstavnica civilnog sektora Nataša Međedović, izvršna koordinatorka  NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“ iz Nikšića.