smanjenjestete222Tijana Žegura, direktorka programa smanjenja socijalne, zdravstvene i kriminogene štete u Juventasu  predstavljaće civilni sektor u Radnoj grupi za pisanje Nacionalne strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020. Ova odluka je donešena od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva nevladinim organizacija da predlože svoje kandidate. Tijanu Žeguru imenovali su NVO Juventas i NVO CeMI.