cropped 238919636 2175e1dd3a1

Projekat “Zdravlje na ulici” je namijenjen poboljšanju kvaliteta života osoba koje se bave prodajom seksualnih usluga u Crnoj Gori, kao i promociji smanjenja štete među ženama koje koriste drogu injektiranjem. Glavne aktivnosti projekta su pružanje osnovnih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, kao i upućivanje pripadnika ciljne populacije u postojeće referentne državne ustanove koje se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, a kroz pružanje usluga: osnovna medicinska pomoć, psihosocijalna pomoć, pravna pomoć, edukacija i informisanje, terenski rad sa servisima podjele besplatnih kondoma i lubrikanata, te zamjene sterilnog pribora za injektiranje. 

U periodu od jula do decembra 2014. godine pružili smo usluge za 129 klijentkinja i pri tome je ostvareno 782 kontakta. Kroz rad u Drop in centru i na terenu je distribuirano 6043 kondoma i 379 lubrikanata. Tokom ovog perioda pružena su brojna savjetovanja sa socijalnim i terenskim radnicima. Tako je čak 387 savjetovanja ostvareno sa socijalnim radnicima, a 20 sa terenskim radnicima. Kao jedna od usluga koju naši klijenti mogu ostvariti u Drop in centru jeste savjetovanje sa medicinskim radnikom, putem kojeg mogu dobiti informacije o liječenju seksualno i krvlju prenosivih infekcija, upućivanju na liječenje zavisnosti od droge, upućivanju na ginekološke preglede, pružanju terapije za polno prenosive infekcije, upućivanju na savjetovališta za HIV, HCV i HBV i upućivanju na liječenje tuberkuloze, obrada rana izazvanih uzimanjem droge injektiranjem i slično.

U okviru ovog projekta je angažovana i frizerka koja dva puta sedmično našim klijentkinjama pruža besplatne frizerske usluge. Tako je u ovom periodu pružena čak 191 frizerska usluga.