ucimo-da-nas-ne-cine-predrasude

U crnogorskim srednjim školama uskoro će početi primjena “Smjernica za postupanje stručnih službi u radu sa LGBT adolescentima” kreiranih u saradnji između NVO Juventas i Ministarstva prosvjete. 

Ovaj dokument predstavlja ključni doprinos u segmentima podrške mladima, prevencije diskriminacije, uznemiravanja i/ili zlostavljanja, ali i reagovanja na ove pojave u periodu adolescencije.  

Izradi smjernica prethodilo je istraživanje među srednjoškolcima o stavovima vezanim za seksualnost, seksualnu orijentaciju i partnerskim odnosima, koje je realizovala NVO Juventas, a koje je utvrdilo da je bezbjednost mladih LGBT osoba ili osoba koje su percipirane kao LGBT u školskom okruženju na veoma niskom nivou.

Dodatno, istraživanje je pokazalo i podijeljene stavove srednjoškolaca u odnosu na LGBT osobe i na postojanje homofobije i transfobije u srednjoškolskom okruženju i nedovoljnu informisanost učenika/ca u vezi sa seksualnom orijentacijom i rodnim identitetima.

Rezultati istraživanja nedvosmisleno su ukazali na neophodnost uspostavljanja posebne podrške mladim LGBT osobama u srednjim školama, kroz izgradnju stavova zasnovanih na činjenicama, sistematskim, kontinuiranim i sveobuhvatnim pristupima rješavanju nasilja u srednijm školama.

Potrebno je imati u vidu da se učenici/e, nažalost, rijetko obraćaju za pomoć i podršku psiholozima i pedagozima koji čine stručne službe, najčešće iz straha od dodatnog odbacivanja i osuđivanja. Stoga su smjernice za rad stručnih službi nastale kao doprinos u prevazilaženju prepreka u kvalitetnom, ispunjenom, cjelovitom odrastanju LGBT mladih osoba.

Smjernice predstavljaju rezultat jednogodišnjeg zajedničkog rada Ministartstva prosvjete i Juventasovog tima koji radi na implementaciji projekata u okviru programa promocije i zaštite ljudskih prava.

Predstavljanje smjernica stručnim službama u srednjim školama započelo je u decembru 2014. i biće nastavljeno tokom 2015.  godine, kao i njihovo dalje unapređenje sa ciljem što kvalitetnije primjene u praksi.