kuci2

LGBT Drop in centar okuplja LGBT osobe, njihove porodice i prijatelje, dok se model rada bazira na kombinovanim uslugama koje obuhvataju socijalno, zdravstvene i javno zastupajuće programe i projekte. LGBT drop-in u Podgorici uključuje različite socijalne programe, čiji cilj je proširivanje socijalne mreže podrške (filmske večeri, otvorene razgovore na 

 različite teme, žurke, izleti...), zdravstveno edukativne programe i usluge (individualni razgovori i radionice o različitim aspektima očuvanja zdravlja sa ljekarom, upućivanje na zdravstvene insitutcije, informisanje o SPI i načinima zaštite uz podjelu lubrikanata i kondoma, edukativnih lifleta...), kao i usluge usmjerene na unapređenje kvaliteta života (psihološko savjetovanje, psiho-socijalne radionice, vršnjačko savjetovanje, edukativne radionice...). Ukratko, LGBT drop-in se može definisati kao socijalno-zdravstveni model rada u zajednici.

LGBT Drop in centar predstavlja sigurno i dostupno mjesto u kojem vlada atmosfera, tzv. “tendencionalne neformalnosti”. U njemu se njeguje okruženje koje poštuje autonomnost, individualnost svake osobe i međusobnu toleranciju. Uz kafu ili čaj se razgovara, mogu se razmjenjivati ideje, šititi mreža socijalne podrške, te dobiti korisne informacije o zdravlju i zdravim stilovima života. U LGBT Drop in centru pružaju se određene (definisane) usluge bez zakazivanja i uputa, a sam dolazak je na dobrovoljnoj osnovi. Zahvaljujući različitim programima, centar je otvoren za LGBT osobe, kao i njihove prijatelje i porodice

Postojanje sigurnog prostora u kom LGBT osobe mogu nesmetano da izraze svoj identitet jedan je od, po nama, veoma važnih uslova da mlade LGBT osobe prošire socijalne kontakte i grade podržavajuću socijalnu mrežu, njeguju osjećaj autonomije, individualnost, osjećanje pripadanja, razvijaju zdrave stilove života, te stasavaju u zdrave pojedince. LGBT Drop in centar izrodio je i formalne i neformalne grupe koje daju značajan i nezaobilazan doprinos aktivizmu za ljudska prava LGBT osoba koji se ne tiče samo izmjena postojećih zakonskih regulativa, već i značajnih intervencija putem kampanja, edukacije i osnaživanja LGBT osoba, njihovih prijatelja i podržavaoca, sa posebnim akcentom na pružanje socijalnih i javno zastupajućih programa i projekata, sa ciljem eliminisanja direktne i indirektne diskriminacije i nasilja sa kojim se LGBT osobe u Crnoj Gori svakodnevno susrijeću.

U 2012. i 2013. godini LGBT Drop in centar bilježi značajne rezultate: 1703 i 2015 posjeta. S druge strane, 2014. godina svjedoči povećanju ovog broja u odnosu na prethodne dvije godine kada smo evidentirali 2290 posjeta.

Tokom 2014. godine, kao i svih  sem rada u svom okruženju, LGBT Drop in centar širio je svoje usluge i kroz rad na terenu i podjelu kondoma i lubrikanata odnosno prevenciju HIV/AIDS-a i ostalih polno prenosiviih infekcija, te pokretao inicijative koje se odnose na izgradnju inkluzivnog društva kroz saradnju sa različitim institucijama, organizacijama, javno zastupanje i unapređenje politika kako bi se omogućilo ostvarenje prava i očuvanje psihofizičkog zdravlja za LGBT osobe. Uz to, kontinuirano članovi tima zaposlenog u Drop in centru pratili su na koji način društveni, politički i ekonomski faktori utiču na kvalitet života LGBT zajednice i u skladu sa tim unaprijedili programe i zagovarali uvođenje adekvatnih politika, a sve u cilju ostvarivanja prava.

LGBT osobe koje posjećuju centar govore o istom kao o svojoj kući, te je u prethodnom periodu kreirani vizuelni identitet, ali i slogan koji ga prati („ono kao kad dođeš kući“- dat od samih korisnika usluga centra) odaje atmosferu prijatnog, bliskog i „sopstvenog“ prostora.