medicinski

NVO Juventas i Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore usvojili su antidiskriminacionu politiku i potpisali Memorandum o saradnji, što predstavlja završne aktivnosti projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji je ta NVO započela u septembru 2013. godine sa glavnim ciljem podrške i zaštite LGBT ljudskih prava u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

 „Specifični ciljevi ovog programa podrazumijevaju senzitivizaciju i podizanje kapaciteta zdravstvenih radnika i studenata medicine za njihov rad sa LGBT zajednicom, kao i podizanje nivoa tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a sve u cilju poboljšanja komunikacije i odnosa između ljekara i pacijenata. U skladu s pomenutim ciljevima, organizovane su dvije uspješne obuke medicinskih radnika i studenata medicine, realizovana je kampanja za medicinske radnike, a adaptirano je trećeg izdanje našeg vodiča za medicinske radnike u njihovom radu sa LGBT osobama“, saopšteno je iz Juventasa.

Ističe se da je Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore prva univerzitetska jedinica u Crnoj Gori koja usvaja antidiskriminacionu politiku koja nedvosmisleno tretira neprikosnovenost prava na bezbjedno i ravnopravno akademsko i radno okruženje za sve studente i članove osoblja, bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Projekat je podržan od ambasade Kraljevine Holandije kroz Matra program finansiranja.