aids ribbon 1024x640

Ministarstvo zdravlja u Vladi Crne Gore formiralo je radnu grupu za izradu nove Nacionalne strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori 2015 - 2019. Članica radne grupe za pisanje Strategije je Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa. Tehničku podršku ovom precesu daje NVO CAZASu okviru projekta "Jačanje upravljačkih kapaciteta nacionalnog koordinirajućeg tijela i civilnog društva koji sprovode preventivne programe finansirane od GFATM--a" podržanog od strane GIZ-a. Tokom procesa pisanja Strategije, NVO Juventas će se fokusirati na ostvarivanje održivosti postojećih servisa namijenjenim prevenciji HIVa i podršci osobama koje žive sa HIVom, kao i ponudi novih, a trenutno nedostajućih usluga zdravstvene i psihosocijalne zaštite.