jelena pr

Podgorica, PR pres servis - Nivo homofobije u Crnoj Gori i dalje je visok, a da bi se to promijenilo potrebno je kroz edukativni sistem poboljšati kominkaciju opšteg građanstva sa LGBT zajednicom, ocijenila je programska direktorica za ljudska prava u Juventasu, Jelena Čolaković.

Ona je kazala da se u prethodnom periodu, zahvaljujući aktivnostima koje su sprovođene u cilju smanjenja negativnih pojava u društvu, radilo na smanjenju homofobije.s.

„Mislim da je još uvijek potrebno raditi na edukaciji opšteg građanstva u vezi sa tim temama i raditi na poboljšanju komunikacije između opšte i LGBT zajendice", rekla je Čolaković u intevjuu PR Centru.

Ona smatra da je edukativni sistem najbolji put da se komunikacija sa LGBT zajednicom poboljša.

„Tu vidim prostor da se LGBT zajednica i njeni aktivisti predstave srednjoškolcima sa određenim aktivnostima i upoznaju mlade ljude sa problemima sa kojima se ta populacija suočava", kazala je Čolaković.

Na pitanje kako ocijenjuje rad crnogorskih institucija na suzbijanju homofobije, Čolaković je citirala ministra pravde Zorana Pažina koji je kazao da „podrška ne smije biti terijska i iluzorna".

Ona je podsjetila da je Ministarstvo prosvjete usvojilo procedure za sprečavanje homofobičnog nasilja u školama za stručne službe, navodeći da je to praktičan primjer na koji institiucije mogu pomoći suzbijanju homofobije.

Čolaković je objasnila da su uzrok homofibije predsrasude, a da su one utemeljene na neznanju.

„To znači da ćemo morati dosta da radimo na edukaciji opšteg građanstva, profesionalaca u oblasti onih koji pružaju usluge, ukoliko želimo da iskorijenimo ovaj problem", poručila je ona.

Čolaković je najavila da u narednom periodu Juventas planira da bude podrška referentnim institucijama kako bi se profesionalci koji rade u srednjim školama edukovali o homofobičnom i transfobičnom nasilju, ali i tema koje se konkretno tiču LGBT zajednice u Crnoj Gori.

„Jedan od planova je da se edukuju psiholozi i pedagozi i da se upoznaju sa ovim procedurama", kazala je ona.