Crnogorska delegacija na UNESKO konferenciji

Oko 250 predstavnika vlada, civilnog sektora, UN agencija i multilateralnih agencija okupilo se 17. i 18. maja 2016. godine na dvodnevnoj konferenciji “Out in the open” organizovanoj od strane UNESCO-a povodom odgovora sektora obrazovanja na nasilje uslovljeno seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom.  

Crnogorsku delegaciju koja će predstaviti rezultate aktivnosti sprovedenih na polju obrazovanja u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet/izražavanje predstavljaju: Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete Arijana Nikolić-Vučinić, generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudskih prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović, nacionalni koordinator sprovođenja Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Vladi Crne Gore Jovan Kojičić i predstavnica NVO Juventas Jelena Čolaković.

Dvodnevna konferencija je i prilika na kojoj će se predstaviti i prvi UN Globalni izvještaj o prirodi, veličini i uticajima nasilja baziranog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu/izražavanju, situacije u obrazovnom sektoru i odgovora na isto, kao i preporuka za unapređenja stanja.

Pored predstavljanja izvještaja učesnici će imati priliku i da čuju o kulturno senzitivnim pristupima u tretiranju nasilja baziranog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, programima prevencije nasilja koji se odnose na kurikulume, obuke nastavnika/profesora, kao i saradnju sa civilnim društvom, efektivnim intervencijama odnosno mehanizmima podrške, monitoringu i izvještavanju, ali i posebnim potrebama transrodnih učenika.