Publikacije

On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
The Independent Report on the Implementation of Measures of the Strategy for the Employment and Development of Human Resources was created in order to assess the level of implementation of the measures of this Strategy, analyze the existing problems ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

Monitoring strategije zastite od nasilja u porodici final ENG 1

The Domestic Violence Protection Strategy (2011-2015) includes goals and measures for improvement of social and other protections, with special emphasis on: raising the awareness among citizens about the problem of violence; development of program for prevention against violence; family support; development of the normative framework within the realms of protection; strengthening cooperation between bodies, institutions and organisations dealing with the protection; acquiring new skills and knowledge; improving the system for reporting and gathering and analyzing data. Author of the study that presents results of monitoring of the strategy implementation and recommendations for further actions is Biljana Zeković, executive director of SOS Phone Podgorica.

The purpose of this monitoring study is to use the critical review of the current state, and especially the conclusions and recommendations which follow, in order to offer constructive propositions for a better understanding of the problem of domestic violence and violence against women, and thus provide more efficient responses of all the participants in the process of providing help, support, and protection of victims, as well as induce better understanding of the necessity to ensure effective support and protection to women who have experienced violence.

Case studies of violence have shown that male violence against women occurs regardless of ethnic origin, social status, and age. Every woman can potentially become a victim of male violence. Still, any woman belonging to minority communities or migrants who survived male violence, are often faced with multiple forms of violence and discrimination. Namely, case studies show that besides domestic violence, they suffer discrimination on other grounds, even though it is strictly prohibited by the Law on Prohibition of Discrimination. The mechanisms of protection offered by this Law are not familiar to the victims, nor are they sufficiently notable among the representatives of the relevant institutions.

According to the Declaration on the Elimination of Violence against Women "violence against women means that every act of gender-based violence which leads to (or can only result in) physical, sexual or psychological harm or suffering of women. Threat of such acts, as well as limitation or arbitrary deprivation of liberty is implied by that same expression".

The following goals are presented within this Strategy:

  • Analyse the state and identify the key issues within the field of domestic violence
  • Reconcile the existing and adopt new regulations for the area of domestic violence
  • Improve social and other forms of protection for victims of domestic violence
  • To raise the level of awareness about the problem of domestic violence
  • To develop a program for the prevention of domestic violence
  • To develop a multidisciplinary treatment model in prevention and protection from domestic violence and to achieve cooperation of all subjects in the protection of victims of domestic violence.
  • To continuously educate and sensitize professional staff about the problem of domestic violence and about the need to protect victims of domestic violence from: legal, educational, medical, psychological, social and economic aspects
  • To ensure implementation of psycho-social treatment of perpetrators of domestic violence
  • To establish a single electronic database on victims of violence and on violent person


Study is created under the project "SPEED UP", which Juventas and NGO SOS Phone for victims of violence, Podgorica implemented in cooperation with the Coalition of NGOs "For social change" with the support of European Commission through the EU Delegation in Montenegro,

The publication can be downloaded pdfhere.pdf