Publikacije

On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
The Independent Report on the Implementation of Measures of the Strategy for the Employment and Development of Human Resources was created in order to assess the level of implementation of the measures of this Strategy, analyze the existing problems ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of the labor market, with the problem of unemployment singled out, is complicated in the domain of both theory and practice.

In the last few years in Montenegro a decreased demand for highly educated workforce1 has been noted as well as an increase in demand for secondary education related occupations. At the same time there is a downtrend in interest of young people in secondary vocational education, which results in lack of certain profiles of 3rd and 4th level of professional qualification.

Out of the total number of unemployed persons registered with the Employment Agency of Montenegro at the end of the second half of 2015 19.18% or 5,965 people are up to 25 years of age. Among the unemployed who are younger than 25 years, 43% are waiting for employment for more than a year. At the end of the second half of 2015, 16 227 persons with 3rd, 4th and 5th level of qualifications or 52.19% were registered with the Employment Agency (On June 30th 2014 this number amounted to 16,085 persons or 50.95%).

According to reports of the Employment Agency number of advertised vacancies for 6th, 7th and 8th level of professional qualification in the first half of 2015 amounted to 2639 or 11.48% out of the total number of vacant job positions advertised. On the other hand, the number of advertised vacancies for 3rd, 4th and 5th level in the first half of 2015 amounted to 7618, or 33.14% out of the total number. The demand for people who have completed vocational education is thus three times higher. We take the opportunity to note that this study did not analyze the reasons for which advertising predominantly refers to the need for unqualified labor force.

Linkage of vocational education with the labor market is regulated by: the Law on Vocational Education ( “Official Gazette of Montenegro”, no. 64/02 from 28.11.2002, 49/07 dated 10.08.2007, “Official Gazette of Montenegro”, no. 45 / 10 dated 04.08.2010), the Strategy for Development of Vocational Education in Montenegro (2015-2020), National Strategy for Employment and Human Resources Development (2012-2015) and National Strategy of Lifelong Career Orientation in Montenegro (2011-2015). Among the enumerated documents it is especially important to note that the Strategy and Action Plan for the Development of Vocational Education in Montenegro (2015-2020) is providing measures related to the national qualification framework, the adoption of new educational programs and alignment of knowledge evaluation system with European standards in this field, in order for the students from Montenegro to be competitive on the European labor market.

This study will, mostly, focus on those elements of vocational education that influence the employment of young people in Montenegro. Accordingly, the aim of this study is to give estimation on the amount the enrollment policy is harmonized with the needs of local and national labor market; quality of practical education and professional practice that is directly preparing studentsfor work; activities of the school related to tracking students upon their graduation; as well as motivational measures undertaken by the respective institutions.

The study “More successful preparation of vocational schools students for the labor market” consists of several parts:

• The first part presents legal and strategic framework for improving vocational education and capacitating compliance system to labor market needs, as well as relevant international instruments in this field;

• The second part contains situation analysis which includes: macroeconomic abstract, assesment of the implementation level and effects of implementation of measures defined by the Strategy for the Development of Vocational Training (2010-2014), information on institutional practice in the application of legal solutions, analysis of the interconnection of vocational education and the labor market, role and importance of career management skills, results of the survey conducted among high school students about the quality of practical education, as well as the analysis of relevant documents and public opinion polls on different segments of vocational education in Montenegro;

• The third part of the study contains the conclusions that have been madeaccording to research results and appropriate recommendations for situation improvement.

The study is based on the data collected during the period between January and June 2015 through analysis of available literature and reports, legal texts, strategic documents and reports on their implementation, other relevant reports and studies, data collected through requests on free access to information as well as data obtained from the research implemented among general population and secondary schools students. The study contains no information about the documents that were adopted after the end of 2015.

The study is a part of the „SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, which started in July 2014. The project is supported by the European Commission through the Delegation of the EU in Montenegro, and implemented by NGO Juventas and NGO SOS Telephone for Women and Children Victims of Violence in cooperation with the Coalition for Social Changes. The Coalition is constituted of: Center for Civic Education CGO; Center for Monitoring and Research CeMI, Montenegrin association for fight against AIDS CAZAS, Center for Anti-Discrimination Equista, Center for Roma Initiatives, Juventas, SOS Telephone Podgorica, NGO Our Age, and Association of Youth with Disabilities of Montenegro / UMHCG, NGO Queer Montenegro. The aim of the project is strengthening of the role of civil society infurther harmonization of Montenegrin social policies with EU standards andcontributing to process of the accession of Montenegro to the EU. The Coalition deals with monitoring of social policies in the area of the poverty alleviation and social inclusion, as well as with the policy research and evidence based advocacy in areas of social policy, employment, healthcare and education.

Download publication More successful preparation of vocational schools students for the labor market