Publikacije

On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
The Independent Report on the Implementation of Measures of the Strategy for the Employment and Development of Human Resources was created in order to assess the level of implementation of the measures of this Strategy, analyze the existing problems ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

MONITORING web 1

Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike Britanije u Podgorici sprovele projekat "Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije".

Projekat je imao za cilj unapređenje prava osuđenih lica i sprječavanje mučenja, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori i osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava. Cilj ovog izvještaja o monitoringu poštovanja ljudskih prava je da pokaže u kojoj mjeri je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) primjenio preporuke Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsmana) i nevladinih organizacija.

U okviru projekta, 12. februara 2014. godine zaključen je sporazum o saradnji u projektu sa Ministarstvom pravde i ZIKS-om.

Cilj sprovedenog monitoringa i ovog izvještaja, kao jednog od njegovih rezultata, bila je prvenstveno ocjena ispunjenosti preporuka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja (CPT) iz izvještaja o posjeti Delegacije CPT Crnoj Gori i ZIKS-u 2013. godine.

Sagledavali smo i primjenu preporuka iz izvještaja "Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija", monitoring tima nevladinih organizacija HRA, Centra za antidiskriminaciju "Ekvista", Centra za građansko obrazovanje i Sigurne ženske kuće iz marta 2013. godine, koje je uprava ZIKS-a tada u načelu prihvatila da ispuni. Nakon analize stanja na kraju 2015. godine dodate su i nove preporuke koje bi trebalo ispuniti u cilju poboljšanja postojećeg stanja (sve preporuke su izdvojene u posebni dio na kraju ovog izvještaja). Uzete su u obzir i preporuke Ombudsmana iz 2015. godine i Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), koji djeluje pod okriljem Ombudsmana, iz 2014. godine, kao i Izvještaj o radu za 2015. Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Uzet je u obzir i Godišnji izvještaj 2015. koji je izradio Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.

Individualne posjete zatvorenicima u Podgorici sprovedene su 11. i 27. decembra 2013. godine. Tokom 2014. godine, posjete su sprovedene 4. 5. 6. i 20. februara, kao i 4. i 6. juna. Posjeta zatvoru u Bijelom Polju je obavljena 9. februara. Tokom 2015. godine posjetili smo: disciplinsko odjeljenje u Podgorici (12. marta), Istražni zatvor Podgorica (30. marta), Istražni Zatvor u Bijelom Polju 14. aprila 2015. U drugom dijelu monitoring posjeta, ZIKS u Podgorici smo posjetili u periodu od 15. septembra do 18. septembra 2015. godine. Posjeta zatvoru u Bijelom Polju je obavljena 4. decembra 2015. godine. Konačno, finalna posjeta ZIKS-u Podgorici je sprovedena 18. aprila 2016. godine.

Posjete su obuhvatile Istražne zatvore u Podgorici i Bijelom Polju, Kazneno-popravni dom (KPD) u Podgorici i u okviru njega paviljone: ,,A'' (u okviru koga smo posjetili i prijemno odjeljenje zvano ,,karantin''), ,,B'', ,,C'', ,,disciplinsko odjeljenje'', ,,D'', ,,F'' (u okviru koga i Zatvor za maloljetnike) i ,,poluotvoreno'' odjeljenje kao i Ženski zatvor i Zatvor za kratke kazne u Podgorici i Bijelom Polju.

Pored obilaska organizacionih jedinica u kojima su smješteni zatvorenici, monitoring tim (MT) je obišao i zajedničke prostorije kao što su prostorije za bračne posjete, dnevne boravke, toalete i kupatila, kuhinje, dvorišta, farme, zatvorske radionice, prostorije koje koriste zaposleni i zdravstvene ambulante.

Članovi MT su mogli tokom posjete da razgovaraju sa zatvorenicima bez prisustva zaposlenih u ZIKS-u i da zasebno razgovaraju sa zaposlenima. Tokom trajanja monitoringa, o svim urgentnim nalazima i preporukama smo u kontinuitetu obavještavali direktora ZIKS-a, pa je odmah i postupljeno prema jednom broju preporuka (detaljnije u nastavku). Jedan dio informacija je prikupljen putem pisanih zahtjeva zasnovanih na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Monitoring je sproveo tim: Tea Gorjanc –Prelević, supervizor monitoringa, Mirjana Radović, Jovana Hajduković, Milica Brajković, Danilo Ajković (HRA), Ivana Vujović, Milorad Marković, Dražen Žegura, Martina Markolović, Itana Kovačević, Tijana Žegura i Jelena Čolaković (Juventas).

 

Publikaciju možete preuzeti pdfovdje