Publikacije

Treće i dopunjeno izdanje Vodiča dobre prakse za medicinske radnike/radnice predstavlja dio projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji nevladina organizacija Juventas realizuje sa glavnim ciljem podrške i zaštite ...
Vodič dobre prakse predstavlja dio projekta “Unaprjeđenje kvaliteta servisa i podrške za LGBT osobe i njihove roditelje”, a koji za glavni cilj ima obezbjeđivanje povoljnih uslova ukupne egzistencije i pune socijalne prihvaćenosti osoba ...
Studija je nastala kao dio projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik", čiji je cilj davanje doprinosa implementaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih ...
Brošura pod nazivom „Testiranje za početnike, podsjetnik za iskusne“ nastala je u okviru projekta „Unapređenje dostupnosti testiranja na HIV za gej muškarce, muškarce koji imaju seksualni odnos sa muškarcima i transrodne osobe u Crnoj ...
„Izvještaj o stanju ljudskih prava korisnika droga u Crnoj Gori 2011/2012“ nastao je u okviru projekta „Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore“. Projekat je realizovao NVO Juventas ...
U okviru projekta “Mi učimo nediskriminaciju” koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a podržan od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, nastala je brošura ciji je cilj da se na objektivan način ...
Brošura pod nazivom “Predoziranje” nastala je u okviru projekta “Korak naprijed” koji je finansirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2012. Brošuru je priredila Tijana Žegura, terenski radnik Juventas-a, a poseban ...
“Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra” nastao je u okviru projekta “Zdravlje i prava” podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije kroz kancelariju UNDP-a u Crnoj Gori. U publikaciji koja je ...
Brošura „“Kupljene ocjene“ ne polažu maturu“ nastala je u okviru projekta „Jačanje ličnog integriteta mladih“ koji je finansirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2012. Ovaj kratak vodič kroz korupciju u ...
"Priručnik o učeničkom parlamentu" nastao je u sklopu projekta "Okupi ekipu", finansiranog od strane Balkanskog fonda za demokratiju koji je sprovođen u periodu septembar 2012 – maj 2013. godine. Priručnik je kreiran u namjeri da ...
Kao dio projekta „Evropske vrijednosti za mlade“ koji je u januaru 2011. godine finansirala Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a realizovao NVO Juventas u saradnji sa Centrom za monitoring CEMI i NVO Bonum iz Pljevalja, nastala je ...
Brošura „Stvoriti prostor između: izvan i nakon granica – Izbor istraživanja tolerantnosti mladih u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ nastala je 2007. godine. Projekat je finansirao Institut za otvoreno društvo, u okviru programa ...
Publikacija o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori nastala je u okviru “Step up” projekta podržanog od strane evropskog ogranka Međunarodne lezbejske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije (ILGA Europe). U Izvještaju čiji ...
Vodič Kako dalje sa hepatitisom C? namijenjen je korisnicima droga koji su saznali da sunosioci virusa hepatitisa C i odlučili da se liječe. Namijenjen je injihovim porodicama i bliskim osobama, kojima se preporučuje dauz ovaj Vodič ...
Vodič je namijenjen zdravstvenim radnicima, a pojedini djelovi su prilagođeni i za službe za podršku i za trudnice. Priprema i adaptacija Vodiča je urađena u sklopu projekta “Korak naprijed” finansiranog od strane Komisije za raspodjelu ...
Publikacija ‚‚EU informator“ je dio projekta „Sa pravim vrijednostima u EU“ koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.EU informator sadrži kratke informacije o istorijatu Evropske unije, njenom širenju, istoriji ...
Ovaj ‚‚Vodič dobre prakse medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama" nastao je kao odgovor na uvriježene stavove i predrasude prema LGBT osobama. Autori Vodiča su doktorice medicine Milena Popović i Tea Dakić i Jelena Čolaković, ...
Priručnik za psihologe Rad sa LGBT populacijom sadrži smjernice i predstavlja dobar podsjetnik za rad sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama. Priručnik predstavlja dio projekta Kampanja protiv homofobije, a autorka ovog ...
The project “Youth in Joint Action” implemented by Juventas from Podgorica and XY Association from Sarajevo, was funded by the Delegation of the European Union to Montenegro, and Bosnia and Herzegovina. The main goal of the project is to promote ...
Priručnik pod nazivom ‚‚Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi – Priručnik za praktičare/ke” čiji je autor Marijana Laković- zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje ...
‚‚Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja” čiji je autor Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je ...
Svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju. Rodni identitet i seksualna orijentacija su privatna stvar svakog lica i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svom rodnom identitetu i seksualnoj ...
Knjiga "Ni manje ni više! Ista prava za sve" predstavlja analizu položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu. Ova analiza kreirana je u okviru projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi", gdje su ključnu podršku za realizaciju dale ...
Sažeti prijedlog javne praktične politike: Akcioni plan za borbu protiv homofobije je dio projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi" projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. ...
Prev Next