Juventas TWcover 01

 

NVO JuventasCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro će, u utorak 16. maja, sa početkom u 11 satiganizovati nacionalnu konferenciju „Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“u prostorijama PR Centra.

Govoriće:

 • Zoran PAŽIN - ministar pravde;
 • Zoran STOJANOVIĆ - dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG);
 • Ivana VUJOVIĆ - izvršna direktorica NVO Juventas;
 • Nikoleta TOMOVIĆ - izvršna direktorica CeMI-ja.

Na prvom panelu “Jednak pristup sudskoj pravdi za osobe sa izazovima vezanim za mentalno zdravlje”, govoriće:

 • Marijana LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ - generalna direkotrica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde;
 • Zoran RADOVIĆ - predsjednik Osnovnog suda u Podgorici;
 • Bojana BANDOVIĆ - savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore;
 • Jelena ĐURIŠIĆ - autorka studije, CeMI.

Na drugom panelu "Mentalno zdravlje u zatvorima", govoriće

 • Nataša RADONJIĆ - v.d. generalne direktorke Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija tbc;
 • Miljan PEROVIĆ - direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS);
 • Zdenka PEROVIĆ - zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
 • Nebojša KAVARIĆ - direktor Doma zdravlja Podgorica;
 • Tijana ŽEGURA - koordinatorka projekta i autorka studije, Juventas.

Na trećem panelu  “Diskriminacija u zatvorima u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet”, govoriće:

 • Siniša BJEKOVIĆ - zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
 • Danijel KALEZIĆ - istraživač, Kvir Montenegro;
 • Jovan ULIĆEVIĆ - istraživač, Kvir Montenegro.

Konferencija “Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“, se organizuje u okviru istoimenog projekta uz podršku Open Society Instituta iz Budimpešte. Ključni cilj projekta podrazumijeva doprinos povećanju stepena poštovanja ljudskih prava i smanjenju diskriminacije ranjivih grupa u Crnoj Gori, kroz prikupljanje podataka i dokaza na temelju slučajeva iz sudske prakse i na osnovu monitoringa uslova u zatvoru. Ciljne grupe projekta su učinioci krivičnih djela koji su lica sa psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama, korisnici psihoaktivnih supstanci i pripadnici LGBT populacije.