SM 5U petak 12. maja  održan je sastanak Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja u UN ECO zgradi.

Sastanku su pored NVO Juventas, prisustvovale članice Mreže: Udruženje Roditelji, CRINK, SOS PG, SOS NK, Centar za ženska prava.

Mreža ima zadatak da do kraja projekta (jun 2017) kreira Procedure za zaštitu djece od nasilja, čijim pisanjem će koordinisati Juventas, a čijim prihvatanjem će biti uslovljen ulazak novih organizacija koje se bave zašttitom dječjih prava u Mrežu. Politiku zaštite djece od nasilja trebaju da imaju sve institucije i organizacije koje rade sa djecom i za djecu, pa se shodno tome i ovdje uočava značaj rada Mreže. Evidentan je značajan napredak u oblasti unapređenja dječijih prava, međutim sprovođenje propisa iz ove oblasti i kapaciteta institucija da kroz partnerstvo pruže efikasnu prevenciju i zaštitu djece od nasilja predstavlaju izazov. Vjerujemo da će rad Mreže doprinijeti rješenju ovog problemu, u cilju da se nasilje nad djecom u svakom pogledu okonča.