slika1

Danas će u Ženevi, u  Ujedinjenim nacijama  biti održan sastanak sa nevladinim organizacijama iz Crne Gore koje su Komiitetu za zabranu diskriminacije žena dostavile izvještaje iz sjenke. Izvještaje će u ime NVO Centar za ženska prava, NVO Sigurna ženska kuća, NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, NVO Centar za romske inicijative, NVO Spektra i NVO Queer Montenegro predstaviti Maja Raičević , a Ivana Vujović će govoriti ispred NVO Juventas, NVO Queer Montenegro i NVO Spektra.

Fokus će biti na oblastima u kojima je diskriminacija žena najprisutnija , a to su nasilje nad ženama , nesposobnost državnih institucija da odgovorno i posvećeno primjenjuju politike rodne ravnopravnosti  i posebno ranjivi položaj samohranih majki i njihove djece, kao i žena iz marginalizovanih grupa : Romkinja i Egipćanki, žena sa invaliditetom, LBT žena.

Posebna pažnja  biće posvećena postupanju države u odnosu na majke troje i više djece , kojima je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti  2015. godine propisano doživorno pravo na naknade, da bi im ponovnim izmjenama ovog zakona 2017. godine ovo pravo bilo ukinuto. Interesantno je da o ovoj temi nije pisano u državnom izvještaju, iako je u pitanju dskriminišuća praksa države , koja je oko 22000 žena izložila  situaciji pravne nesigurnosti, a  oko 4600 gubitku zaposlenja i teškoj materijalnoj situaciji.

Prenos sastanka nevladinih organizacija sa CEDAW Komitetom moguće je pratiti uživo posredstvom UN televizije, na sledećem linku:  www.webtv.un.org