Država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, poručili su iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović upozorila je da je pitanje djece na ulici, posebno dječjeg prosjačenja, jedan od primjera drastičnih kršenja prava najranjivijih, na koje niko ne reaguje.„Posmatramo kako se djeca iskorišćavaju, zanemaruju, zloupotrebljavaju, kao nijemi svjedoci oduzimanja prava na djetinjstvo“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Ona je podsjetila da je druga polovina 2017. godine, i da su „za nama su decenije skretanja pažnje na problem, pisanja strategija, obuka, davanja preproruka i mišljenja“.„Ova država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, niti druge djece za koju u ovoj zemlji ne postoje servisi podrške“, naglasila je Vujović.Prema njenim riječima, kancelarija Ombudsmana je još 2011. dala odlične preporuke za rješavanje problema dječjeg prosjačenja.„Međutim, od tada se ne bilježe značajni pomaci. Multidisciplinarni timovi ne funkcionišu u praksi. Podaci se ne prikupljaju, ne razmjenjuju, shodno tome i ne obrađuju“, navela je Vujović.Kako je kazala, iako zemlje u okruženju, često kroz partnerstva sa nevladinim sektorom, imaju dnevne centre, svratišta za djecu sa ulice, u Crnoj Gori NVO još ne mogu licencirati taj vid usluge, iako se Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti bazira na principu pluralizma usluga i pružaoca usluga.

„S obzirom na preopterećenost centara za socijalni rad, uz činjenicu da je riječ o kompleksnom problemu, zasebne servise u gradovima koji bilježe najčešće pojave dječjeg projsačenja treba uspostaviti što prije“, smatra Vujović dodajući.Ona je dodala da ohrabruju ranije medijske najave da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira otvaranje menutih centara.

U Juventasu se, kako je kazala, nadaju i da će se sredstva za taj servis naći u budžetu Ministarstva za narednu godinu.„Apelujemo Ministarstvo da, u što skorijem roku, i prije nalaženja načina da se pomogne uspostavljanju dnevnog centra/svratišta, putem centara za socijalni rad opredijeli dežurne brojeve telefona peko kojih građani mogu prijavljivati stručnjacima slučajeve dječjeg prosjačenja“, dodala je Vujović.