Djeca koja su zatečena u prosjačenju nemaju pravo na djetinjstvo kao njihovi vršnjaci i trebalo bi da budu prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja, jer im nisu zaštićena osnovna ljudska prava, smatra izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović.

Ona je, u emisiji Crnom Gorom na Televiziji Crne Gore, kazala da ne postoje odgovarajući servisi usluge za djecu koja su zatečena u prosjačenju.

„Ovaj problem svodi se na eksploataciju s obzirom na to da djeca koja prose dobijeni novac predaju roditeljima ili osobi koja ih je navela na to. Djeca koja su zatečena u prosjačenju su djeca koja nemaju pravo na djetinjstvo na isti način na koji imaju druga djeca i njima nisu zaštićena osnovna ljudska prava“, pojasnila je Vujović.

Ona smatra da postoji velika vjerovatnoća da djeca koja su izložena prosjačenju, u budućnosti budu izložena i drugim zloupotrebama.

„Navikli smo, nažalost, da ignorišemo da smo svakoga dana suočeni sa makar jednim djetetom koje je žrtva eksploatacije, koje ne ide u školu, kome nisu dostupne usluge socijalne i zdravstvene zaštite. Djeca koja su izložena prosjačenju, kasnije vrlo često budu suočena i sa seksualnom eksploatacijom, a nekada budu i trafikovana“, istakla je Vujović.

Prema njenim riječima, sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori se posljednjih godina unapređuje.

„Nadamo se da će ova djeca u narednom periodu biti prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja i da će i građani biti obaviješteni na koji način mogu da prijave eksploataciju djece kojima se krše sva prava“, poručila je Vujović.