ADP ZIDMINA: Koncept rada sa mladima u savjetovalištima u okviru domova zdravlja u Crnoj Gori odgovarajući je, ali je potrebno jačati saradnju sa civilnim sektorom, i zajednički rad na terenu, smatraju u nevladinoj organizaciji ADP Zid.

“To bi podrazumijevalo realizaciju većeg broja radionica, treninga i info sesija sa mladima”, kazala je psihološkinja u toj organizaciji, Maja Lješnjak agenciji MINA.

Ona je ocijenila je da da se mladima u Crnoj Gori ne posvećuje dovoljno pažnje u prevenciji bolesti zavisnosti.

“Uloga države je jako bitna u rješavanju problema mladih i potrebno je veće uključivanje u promovisanju značaja savjetovališta”, rekla je Lješnjak.

Ona je navela da Savjetovalište za osobe sa problemom kockanja u okviru ADP Zida sprovodi prevenciju zavisnosti od kockanja u sklopu koje se realizuju radionice u osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore, kao i u sportskim klubovima.

“Realizuju se i treninzi za vršnjačke edukatore, tokom kojih se mladi osposobljavaju za rad na prevenciji zavisnosti. Pored prevencije, savjetovalište nudi i specijalizovan tretman osobama koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou”, pojasnila je Lješnjak.

Ona je saopštila da je trenutno u procesu tretmana osam klijenata.

Lješnjak je navela da im se najčešće obraćaju članovi porodica osoba koje imaju problem sa kockanjem, i dodala da se na početku odradi dijagnostički pregled kako bi se utvrdilo na kom nivou osoba kocka i, u skladu sa dobijenim rezultatima, određuje se program tretmana.

“U savjetovalištu se realizuju i grupe samopomoći, tokom kojih klijenti dijele iskustva iz problema i na taj način pomažu jedni drugima i stvaraju mrežu podrške, koja je jako bitna u procesu oporavka”, rekla je Lješnjak.

Ona je ukazala da je, u okviru ADP Zida, pokrenut i Servis za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju, sa ciljem razvijanja svijesti kod mladih o vještinama koje posjeduju, mogućnostima i ličnoj odgovornosti u procesu razvoja karijere.

Lješnjak je dodala da Servis za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju nudi i mogućnost razvoja individualnog karijernog plana.

U servisu su angažovani i vršnjački savjetnici koji putem onlajn /online/ platforme “Karijerni telekon” pružaju podršku mladim ljudima u procesu razvoja karijere”, saopštila je Lješnjak.

Ona smatra da je, nažalost, mlade potrebno ohrabriti i animirati kako bi se sami javili u savjetovalište, i navodi da u njenoj organizaciji to rade kroz realizaciju radionica u srednjim školama, info sesija ,organizovanjem treninga za vršnjačke edukatore i njihov angažman.

“Mali broj se u savjetovalište obrati preventivno”, dodaje Lješnjak.