gf - logo

 

Globalni Fond za borbu protiv AIDS , tuberkuloze i malarije je stvoren kako bi se borio protiv tri pomenute bolesti koje u najvećoj mjeri ugrožavaju čovječanstvo, kao i za raspoređivanje sredstava oblastima gdje su najpotrebnija.

Kao partnerstvo vlada, civilnog društva, privatnog sektora i ciljanih zajednica, Globalni ???

Fond predstavlja inovativni pristup međunarodnom finansiranju zdravstva.

Više informacija o Global Fondu: http://www.theglobalfund.org/en/

Više informacija o UNDP-u: http://www2.undp.org.yu/montenegro/index.html