Preporuke crnogorskih srednjoškolaca vezanih za unapređenje oblasti obrazovanja, zaštite ljudskih prava, borbe protiv korupcije i zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Preporuke crnogorskih srednjoškolaca vezanih za unapređenje oblasti obrazovanja, zaštite ljudskih prava, borbe protiv korupcije i zaštite životne sredine i održivog razvoja, su kreirane na Nacionalnoj konferenciji učenika srednjih škola o procesu evropskih integracija "Evropske vrijednosti za mlade", održane od 23-26. marta 2012. godine, u zgradi Akademije znanja u Budvi. Konferencija predstavlja dio projekta „Evropske vrijednosti za mlade“, koji sprovodi NVO Juventas, u saradnji sa Centrom za monitoring – Cemi iz Podgorice i NVO Bonum iz Pljevalja. Projekat je sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011.

Nakon Nacionalne konferencije predstavnici Zavoda za školstvo su se sastali sa predstavnicima NVO Juventas i predstavnikom učenika srednjih škola, kako bi razgovarali o preporukama Nacionalne konferencije učenika srednjih škola Crne Gore o procesu evropskih integracija „Evropske vrijednosti za mlade“.

Predstavnici NVO Juventas na sastanku su bili: Marija Ružić – koordinatorka omladinskog programa i Mensur Bajramspahić – projekt koordinator. Učenike srednjih škola je predstavljao Božo Knežević iz Gimnazije „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja. Predstavnici Zavoda za školstvo na sastanku: mr Radoslav Milošević Atos – pomoćnik direktora u Sektoru za unapređivanje obrazovanja, Radovan Popović –pomoćnik direktora u Sektoru za nastavu, Nevena Čabrilo – rukovodilac Odsjeka za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću i Radoje Novović – rukovodilac Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema.

U toku sastanka razmatrana su različita pitanja od interesa za učenike srednjih škola. Preporuke sa Nacionalne konferencije, u smislu unapređivanja obrazovanog sistema i šire, Zavod za školstvo podržava u domenu svojih nadležnosti. Predstavnici Zavoda za školstvo su, takođe, su izrazili spremnost za unapređivanje saradnje sa Juventasom i NVO sektorom i učešće u pripremi i realizaciji budućih projekata, čiji je krajnji cilj kvalitetno obrazovanje i promocija evropskih integracija među mladima Crne Gore.