U sklopu kampanje "Sa pravim vrijednostima u EU", volonteri Juventasa su osmislili i snimili radio džingl, kojim se promovišu prave evropske vrijednosti.
Radio džingl se emituje na brojnim domaćim radio stanicama:

- RADIO DELFIN (Herceg Novi)

- RADIO KOTOR (Kotor)

- RADIO DUX (Tivat)

- ADRIATIC RADIO (Bijelo Polje)

- RADIO ELITA (Ulcinj)

- RADIO CITY (Podgorica)

- RADIO BUDVA (Budva)

- RADIO CASTELLO.

Radio džingl možete preuzeti ovdje



Na kraju projekta “Evropske vrijednosti za mlade” kreiran je još jedan radio džingle koji je emitovan na Radio Vijesti u maju i junu 2012. godine u trajanju od mjesec dana.