akcioniplanSažeti prijedlog javne praktične politike: Akcioni plan za borbu protiv homofobije je dio projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi" projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Publikacija je kofinansirana od strane ogranizacije ILGA - Europe.

LGBT aktivisti su u prvoj polovini 2010. godine izgradili platform za unapređenje stanja i na osnovu ove platform, koalicija "Zajedno za LGBT prava" je izradila Akcioni plan za borbu protiv homofobije, sa ciljem strateškog rješavanja statusa LGBT osoba u crnogorskom društvu.

Studija javne praktične politike argumentuje potrebu za hitnim usvajanjem Akcionog plana za borbu protiv homofobije od strane Vlade Crne Gore. Prihvatanjem plana, nedvosmisleno bi se pokazala politička volja i spremnost za ispunjavanje postavljenih ciljeva, čime bi se usvojio mehanizam koji, primijenjen u praksi, vodi stvarnoj promjeni LGBT osoba u društvu.

Akcioni plan možete preuzeti ovdje.