eu crop crPublikacija ‚‚EU informator“ je dio projekta „Sa pravim vrijednostima u EU“ koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.EU informator sadrži kratke informacije o istorijatu Evropske unije, njenom širenju, istoriji širenja, ujedinjenja, o institucijama EU, kriterijumima pristupanja Evropskoj uniji itd.

"Evropska unija, kakvu  danas poznajemo, mnogo duguje neiscrpnoj energiji Francuza Žana Monea i Belgijanca Pola Anrija Spaka. Njihove ideje bile su osnov za Šumanov plan 1951. godine, koji se smatra prvim korakom ka ujedinjenoj Evropi [...] Ugovorom o Evropskoj uniji definisano je da svaka evropska država može zatražiti članstvo u Evropskoj uniji pod uslovom da poštuje vrijednosti Unije.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.