Vodič Kako dalje sa hepatitisom C? namijenjen je korisnicima droga koji su saznali da sunosioci virusa hepatitisa C i odlučili da se liječe. Namijenjen je injihovim porodicama i bliskim osobama, kojima se preporučuje dauz ovaj Vodič pročitaju i informativni liflet o prevenciji prenosa virusasa inficirane osobe na okolinu.

Informativni liflet se možete preuzeti ovdje ili dobiti u dnevnom centru NVO Juventas u Podgorici ili tokom terenskog rada u ostalim gradovima Crne Gore.

Štampa Vodiča finansirana je kroz projekat „Korak naprijed“ odobren na konkursu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu.

Informativni liflet možete preuzeti ovdje.