evropske-vrijednosti-za-mlade-studijaKao dio projekta „Evropske vrijednosti za mlade“ koji je u januaru 2011. godine finansirala Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a realizovao NVO Juventas u saradnji sa Centrom za monitoring CEMI i NVO Bonum iz Pljevalja, nastala je publikacija koju možete preuzeti ovdje.

Ova publikacija usmjerena je na aktivnosti projekta koja se tiče obuke studenata crnogorskih univerziteta i predstavnika omladinskih organizacija o pisanju prijedloga javne praktične politike. Oko 30 učesnika prošlo je program obuke koji se sastojao od treninga koji si umali za cilj da unaprijede vještine i znanja studenata i omladinskih radnika u oblasti istraživanja javnih politika. Kao krajnji rezultat obuka su tri studijei to:

  • Preporuke za unaprjeđenje sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore;

  • Unaprijeđenje mobilnosti studenata u Crnoj Gori;

  • Unaprjeđenje stručne prakse u toku studija na Univerzitetu Crne Gore.