"Priručnik o učeničkom parlamentu" nastao je u sklopu projekta "Okupi ekipu",parlament1 finansiranog od strane Balkanskog fonda za demokratiju koji je sprovođen u periodu septembar 2012 – maj 2013. godine.

Priručnik je kreiran u namjeri da srednjoškolcima/kama pruži neophodne informacije vezane za postojanje i funkcionisanje učeničkih parlamenata. U Priručniku se može saznati nešto više o važnosti postojanja učeničkih parlamenata, načinima formiranja, mogućnostima saradnje sa drugim parlamentima, institucijama, nevladinim organizacijama itd. Takođe, Priručnik sadrži i listu važnih kontakata za rad svakog učeničkog parlamenta.

"Upravo učenički parlament predstavlja ključ uvođenja novina i zanimljivih aktivnosti u školi – ujedno svega onoga bez čega se ne može zamisliti jedna savremena škola. On je tu zbog vas. Zato – okupite ekipu i počnite sa realizovanjem ideja".

Priručnik možete preuzeti ovdje.