predoziranje brosuraBrošura pod nazivom “Predoziranje” nastala je u okviru projekta “Korak naprijed” koji je finansirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2012. Brošuru je priredila Tijana Žegura, terenski radnik Juventas-a, a poseban pečat brošuri dala su lična iskustva korisnika droga iz Crne Gore.

Predoziranje se javlja kao posljedica uzimanja prevelike količine neke droge ili kombinacije droga (ponekad droga i alkohola). Droga savlada tijelo, a naročito mozak i ostale važne organe kao što su srce, jetra, pluća i bubrezi, pa organizam odjednom postaje toliko slab da ne može da se izbori sa drogom [...] Zavisnici u Crnoj Gori obično su dobro poznavali do desetak osoba koje su umrle usljed predoziranja. Terenski radnici Juventasa nažalost poznavali su nekoliko puta veći broj osoba koje su na ovaj način okončale svoj život.”

Brošuru možete preuzeti ovdje.