11„Izvještaj o stanju ljudskih prava korisnika droga u Crnoj Gori 2011/2012“ nastao je u okviru projekta „Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore“. Projekat je realizovao NVO Juventas od marta 2011. godine u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring –CeMI, a uz finansijsku podršku Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese smanjenju kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz identifikovanje i dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga pred crnogorskim pravosudnim organima.

Izvještaj je sublimirao prikupljene i analizirane podatke i kreirao objektivnu sliku o problematici ljudskih prava korisnika droga u Crnoj Gori, i u njemu se naleze konkretne preporuke za rješavanje uočenih problema i unaprjeđenje stanja koje će se u narednom periodu zastupati. Mnogobrojne aktivnosti uključuju: monitoring sudskih postupaka, monitoring medija, intervjuisanje pripadnika ciljne grupe projekta i donosilaca odluka, sakupljanje i analiziranje dostupnih izvještaja Vladinih institucija i nevladinih organizacija, analizu pravnog okvira, monitoring postupanja prema korisnicima droga u zatvorima i policijskim prostorijama i monitoring korišćenja medicinskih usluga korisnika droga u zatvorima.

Izvještaj možete pruzeti ovdje.