kakodoposla12

Studija je nastala kao dio projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik", čiji je cilj davanje doprinosa implementaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik. Preciznije, cilj projekta je olakšati pristup pravima, uključujući regulisanje pravnog statusa, prava iz oblasti obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja raseljenim i interno raseljenim licima i stanovnicima Kampa Konik, što bi omogućilo njihovu punu lokalnu integraciju ili olakšalo njihov dobrovoljan povratak i ojačalo kapacitete lokalnih institucija u upravljanju procesom. Projekat, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije, Vlade Crne Gore, Fonda za obrazovanje Roma iz Budimpešte, kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori i Danskog savjeta za izbjeglice, je počeo u novembru 2012. godine. Projekat sprovodi HELP - Hilfe zur Selbsthilfe (www.help-ev.co.me) u partnerstvu sa Juventasom, Danskim savjetom za izbjeglice, Fondom za obrazovanje Roma iz Budimpešte, NVO Green Home i Pravnim centrom.

Pitanje zapošljavanja romske i egipćanske populacije je jedan od gorućih socijalnih problema u Crnoj Gori. Prema dostupnim podacima iz "Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011", 6251 osoba se izjasnila da je romske nacionalnosti, što čini 1,01% ukupnog stanovništva, dok su se 2054 osobe izjasnile da su Egipćani, odnosno 0,33% ukupne populacije stanovnika Crne Gore. Od ukupnog broja pripadnika RE populacije koji su radno sposobni, veoma mali broj njih je registrovan kao zaposlen. Podaci sa popisa stanovništva iz 2011. pokazuju da stopa zaposlenosti RE populacije iznosi svega 13,4 %, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje se prosječno nalazi oko 1000 lica godišnje koja se deklarišu kao pripadnici te populacije. Pri tome, moramo naglasiti da statistike ne ukazuju na realno stanje, jer Zavod vodi evidenciju o licima koja aktivno traže zaposlenje.

Studiju možete preuzeti ovdje.