socijalniradniciVodič dobre prakse predstavlja dio projekta “Unaprjeđenje kvaliteta servisa i podrške za LGBT osobe i njihove roditelje”, a koji za glavni cilj ima obezbjeđivanje povoljnih uslova ukupne egzistencije i pune socijalne prihvaćenosti osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Projekat je finansijski podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara nasreću, pri Ministarstvu finansija Crne Gore.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su u dva pravca: obezbjeđivanje sigurnog i podržavajućeg porodičnog okruženja za LGBT osobe kao i obezbjeđivanje podrške socijalnih službi i organa socijalne zaštite LGBT osobama. One podrazumijevaju: sprovođenje edukacije socijalnih radnika/ca kao i studenata socijalnog rada na temu ljudskih prava LGBT osoba, seksualnog i rodnog identiteta, izradu i distribucija informativno - edukativnog materijala za socijalne radnike/c kao i studente socijalnog rada.

Izrada informativno edukativnog materijala za socijalne radnike/ce, kao i studente socijalnog rada jedna je od ključnih aktivnosti, a podrazumijevala je kreiranje postera i Vodiča dobre prakse za socijalne radnike/ce u radu sa LGBT osobama. 

Vodič možete preuzeti ovdje.